אסם תתרום כמיליון שקל בעקבות דליפת האמוניה

אסם תתרום כמיליון שקל בעקבות דליפת האמוניה

בכתב התביעה נטען כי אסם התרשלה בטיפול באירוע במהלכו דלפה אמוניה המשמשת לקירור המתקן

 

חברת אסם תיתן הטבה לציבור בשווי של 1.1 מיליון שקל כחלק מההסכמות אליהן הגיעה ענקית המזון בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגדה לפני חמש שנים.
התובענה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי מספר תושבי שוהם בעקבות אירוע של דליפת אמוניה בחודש יוני 2012 ממרכזה הלוגיסטי של אסם בפארק התעשייה חבל מודיעין. במהלך האירוע אף נקראו תושבי הישובים הסמוכים להסתגר בבתיהם, להגיף את החלונות ולכבות את מיזוג האוויר. השופטת שושנה אלמגור קבעה כי קיימת אפשרות סבירה שייקבע כי החברה הפרה את הוראות החוק למניעת מפגעים, וכי לתושבים ולשוהים באזור נגרם נזק בדמות חרדה, עגמת נפש ואי נוחות.
בכתב התביעה נטען כי אסם התרשלה בטיפול באירוע במהלכו דלפה אמוניה המשמשת לקירור המתקן. עם קבלת ההתרעה על הדליפה ממערכות הבקרה החלו עובדי החברה לנסות ולתקן את התקלה, וזמן מה אחר כך דווח העניין לשירותי הכבאות וההצלה. 
לאחר קיום מספר הערכות מצב, הורו מכבי האש לתושבי היישובים הסמוכים, ובהם המועצה המקומית שוהם, להסתגר בבתיהם, להגיף את החלונות ולכבות את מזגני האוויר. בסופו של דבר הסתיים האירוע לפנות בוקר, כשמונה שעות לאחר שהחל, כשלדברי החברה מקור התקלה היה בשסתום שהאמוניה פרצה דרכו בלחץ נמוך מזה שבפניו נועד לעמוד. בגין האירוע האמור הגישו המבקשים, תושבי היישוב שוהם, את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד אסם בהסתמך על שלוש עילות תביעה: רשלנות, הפרת החובה החקוקה הקבועה בחוק למניעת מפגעים ועוולת מטרד ליחיד.
השופטת שושנה אלמגור קיבלה את הבקשה וקבעה כי די בראיות שהוצגו בשלב זה כדי להוכיח אפשרות סבירה שתתקבל הטענה כי עקב דליפת האמוניה התפשט ריח בלתי סביר שהפריע או היה עלול להפריע למי שנמצאו סמוך למרכז הלוגיסטיקה, כאשר הפרעה זו יכולה להתגלם בתחושת אי-נוחות או סבל. אשר ליסוד הנזק, שוכנעה השופטת כי יש אפשרות סבירה שתתקבל הטענה לנזק בדמות חרדה, עגמת נפש ואי נוחות למי שנחשף לאמוניה, כאשר גם סוג כזה של נזק נועד החיקוק למנוע. לפיכך, התקיימו יסודותיה של הפרת חובה חקוקה. כמו כן, מכיוון שלפי סעיף 13 לחוק למניעת מפגעים רואים את הפרת החוק כמטרד ליחיד, קיימת אפשרות סבירה שתקום למבקשים עילת תביעה גם בגין עוולה זו. 
בכל הנוגע לעוולת הרשלנות, ציינה השופטת כי מפעיל מתקן הגורם למפגע ריח ולזיהום אוויר חב חובת זהירות, הן מושגית והן קונקרטית, כלפי כל מי שנמצא בקרבתו. במקרה זה, קיימת אפשרות סבירה שיוכח כי הנזק הנטען נגרם בגלל דליפת האמוניה והמשיבות יכלו לצפות שמפגע ריח יביא לאי-נוחות, לחרדה, לעגמת נפש וכיוצא בזה. 
כאמור בית המשפט פסק שאסם תפצה את הציבור בסך 1.1 מיליון שקל, חלקו בתרומה כספית וחלקו במוצרים. תרומה של כ-618 אלף שקל תחולק בין שלוש עמותות, ותינתן תרומה של מוצרים בשאר הסכום לעמותת לתת.


פי.סי.חץ