תאת טכנולוגיות עברה לרווח ברבעון השני

תאת טכנולוגיות עברה לרווח ברבעון השני

הכנסות החברה צמחו ב-13% והסתכמו בכ-26.6 מיליון דולר


תאת טכנולוגיות, ספקית מובילה של מוצרים ושירותים בתחום התעופה האזרחית והביטחונית וכן לתעשיות ההגנה הקרקעיות, פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני והחציון הראשון שהסתיים ב-30 ביוני 2017.
הכנסות הרבעון השני הסתכמו בכ-26.6 מיליון דולר, צמיחה של 13.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בו היקף ההכנסות עמד על 23.5 מיליון דולר. בחציון הראשון של 2017 הסתכמו ההכנסות בכ-53.6 מיליון דולר, צמיחה של 13.6% בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בה היקף ההכנסות עמד על 47.2 מיליון דולר.
הרווחיות השתפרה באופן משמעותי, הן רבעון מול רבעון והן חציון מול חציון: EBITDA מתואם לרבעון השני עלה ל-2.4 מיליון דולר בהשוואה ל-EBITDA של 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-100%; בחציון הראשון של 2017 צמח ה-EBITDA המתואם לכ-5.3 מיליון דולר בהשוואה לכ-2.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-130%.
רווח נקי על בסיס GAAP עמד על כ-0.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. רווח נקי על בסיס Non-GAAP הגיע לכ-0.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 0.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ב-12 חודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017, גדלו הכנסות החברה לכ-102.3 מיליון דולר, צמיחה של 12.7% ביחס ל-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, בהם הסתכמו הכנסות החברה בכ-90.8 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם באותה תקופה זינק ביותר מפי 4 לרמה של 10.9 מיליון דולר, ביחס ל-EBITDA מתואם של 2.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה שהסתיימה ב-30 ביוני 2016.
יגאל זמיר, מנכ"ל ונשיא תאת טכנולוגיות: "תוצאות הרבעון השני משקפות את המשך יישום תכניתנו להתייעלות תפעולית והפחתה בהוצאות. זהו הרבעון הרביעי ברציפות שבו אנו מציגים שיפור עקבי ומשמעותי שהינו תוצאה של פעולות ייעול, מינוף סינרגיות נוספות בין פעילויות הקבוצה והבשלת מספר תהליכי שיווק חדשים. בנוסף, אנו מבצעים תהליך שיטתי של התמקדות בפרוייקטים המבטיחים שיעורי רווחיות גבוהים מאלו שאפיינו את פעילותנו בעבר, כפי שבא לידי ביטוי בשינוי בתמהיל המכירות של החברה. התכנית האסטרטגית הרב שנתית של החברה תאפשר לתאת לנצל טוב יותר את הזדמנויות עסקיות ולשמר את תנופת הצמיחה".
תאת טכנולוגיות, אשר נוסדה בשנת 1985 ונמצאת בשליטת קרן הפרייבט אקוויטי פימי (59.5%), היא ספקית מובילה של שירותים ומוצרים בתחום התעופה האזרחית והביטחונית וכן לתעשיות ההגנה הקרקעית. החברה פעילה בארבעה תחומי פעילות:
1. OEM – מוצרים ופתרונות להחלפת ומעבר חום.
2. אספקת שירותי תחזוקה למחליפי חום.
3. MRO – שירות ותחזוקה ותיקון של רכיבי תעופה.
4. שיפוץ וציפוי להבי מנועי סילון.


פי.סי.חץ