זמן אוויר

זמן אוויר

מערכת נידוף מופקדת על איסוף ופינוי העשן, האדים והשמנים הנפלטים מבתי אוכל. מבוא להתקנות מערכות נידוף לאנשי מיזוג אוויר

אפי שהרבני, מנכ"ל ובעלים אקולוגיה אויר צח

 

 

 

תחום משיק אותו פוגש איש המזגנים לא פעם הוא נושא של נידוף אדי הבישול ממסעדה או בית אוכל. ברשותכם, אפרט כאן בקווים כלליים את אופן ההתייחסות הכללי לנושא החיוני. 

ראשית, דרישת שטח המנדף צריכה להגיע מהלקוח לאחר שבחר את אמצעי הבישול הצלייה הטיגון וכדומה להם הוא זקוק.

אחרי קביעת שטח הציוד, יש להתאים מנדף אשר רצוי  שיהיה גדול ב-20 ס"מ משולי שטח ציוד הבישול. יש לדעת כי גובה אידאלי להתקנת מנדף הוא 1.9 מטר מהרצפה. מנדף רגיל דפון בדרך כלל בשתי קירות ואליו נדרשת בדיקת אוויר של כ-1800 מק"ש  לכל מטר מרובע של מנדף כדי ליצור יניקה מתאימה של אדי הבישול החוצה, דבר המייצג מהירות זרימה מינימלית של 0.5 על פני המנדף . לגבי מנדפים חכמים התקן המינימלי הינו 0.4.

זוהי כמובן מהירות מינימום במקרים דוגמת  מנדף הניצב כאי באמצע החדר, ואשר ידרוש מהירות נידוף גדולה יותר ממנדף קטום (צרפתי).  מנדף קטום יונק אליו ופחות מסתמך על נידוף כלפי מעלה ולכן נדרשת בו מהירות יניקה גבוהה יותר וכך נכון גם לגבי מקום שעובד באופן אינטנסיבי יותר כדוגמת הקפצות בווק אסיאתי.

תקני איכות הסביבה מגדירים כמינימום ספיקת אוויר למנדפים חכמים, מהירות של 0.4 מטר לשנייה, ומהירות זרימה של 0.5 למנדפים רגילים. על כל מקרה יש להיזהר מלייחס חשיבות יתרה למנדפים חכמים למיניהם ולהימנע מקביעת ספיקת אוויר נמוכה מדי.

לאחר המנדף יש להוליך את האוויר בתעלה מתאימה (התייחסות לתקנים תובא בהמשך) אל יחידת הסינון והלאה למפוח ולארובה.

את יחידת הסינון יש לבחור בכפוף לשלושה נתונים:

א. הספיקה הנדרשת - פועל יוצא של שטח המנדף.

ב. סוג הבישולים המבוצעים במקום - דרישות הרשויות משתנות בשל אופי הבישול עם צליית בשר או רק בישול, לדוגמא.

ג. פוטנציאל ההפרעה לשכנים - האם הסביבה אורבנית, טופוגרפית השכנים גבוהים או נמוכים ממקום פליטת הארובה? וכדומה.

סניף יוחננוף רמת השרון - ביצוע טרטג מערכות

את ההתחברות בין התעלה המוליכה לארובה לבין יחידת הסינון יש לבצע נכון שכן מסננים בעיקרם מצריכים זרימה הומוגנית עליהם בכדי לבוא לידי ביטוי נכון. לכן, יש להתחברות בין התעלה בעלת החתך הקטן יותר ליחידת הסינון בעלת החתך גדול יותר, משמעות רבה.

החיבור צריך להתבצע בשטוצר נכון או בארגז ערבוב פשוט יותר. ככלל אצבע ארגז ערבוב מצריך חתך זהה לרוחב התעלה הנכנסת. 

כמו כן אם הכניסה מתבצעת לארגז העירבוב מלמעלה עדיף להשתמש ברוחב ארגז של לפחות 60 ס״מ.

בחירת מפוח:

על פי התקנים 

על פי התנגדות המוערכת בתעלות וביחידת הסינון גם כאשר היא מתחילה להתמלא בלכלוך והתנגדותה עולה.

רצוי מאוד בכדי להימנע מטעות של יניקה בלתי מספקת במקומות הצפויים לטעות, אם בגלל בתעלות רבות חתכים ועיקולים, ואו אי בהירות לגבי צורכי הבישול או יעילות המנדף המוצהרת לבין ההתנהגות בפועל (מנדפים חכמים) - להשתמש בבקר תדר המאפשר כיוונון המפוח ועוצמתו לאחר ההתקנה (נא לשים לב כי ספקי בקרי התדר דורשים התקנתם בחדר נפרד מאולם המנדף כתנאי לנקיון סביבתו ולקיום תנאי האחריות לו).

את פליטת האוויר יש לבצע במקום המפריע מעט ככל האפשר לסביבה גובה מיקום וכו׳.

את ציוד סינון האוויר צריך להתקין כאשר דלתות היחידה ניתנות לפתיחה לצורך השירות התקופתי. לפי תקן כיבוי אש המונהג כיום המפוח מחויב להיות חיצוני ליחידת הסינון ומחובר במעבר.

בעקרון מהות התקן מבקשת למנוע מצב  שבמקרה שריפה אשר פורצת בתהליך הבישול או במסעדה עקב דליקה, קו אש אשר עובר בבנין והסכנה היא שהאש תפרוץ ממנו ותאחז במבנה עצמו רבה. לשם כך המתקין מתבקש ליצור קו תעלה סגור ועמיד לאש לפחות לפרק זמן של שעתיים פרק הזמן הדרוש לכיבוי אש להגיע ולנהל את האירוע.

התעלה על כן צריכה להיות מפח עבה 2 מ״מ, ולהיות מרותכת בחיבור של כל חלקיה מהמנדף לתעלה וכל חלק תעלה לחלק שאחריו בריתוך מלא עד ליחידת הסינון שם נקודת התורפה היא הדלתות. קיים חשש כי במקרה שריפה הן יפתחו והאש תפרוץ החוצה דרכם, ועל כן הדלתות צריכות להיות סגורות בסגרי מתכת ואם צירים אז גם כן ממתכת.

עוד יש לשים לב כי בכל מעבר של התעלה במקום ציבורי נדרשת התעלה להיות עטופה ביריעה קרמית כהגנה נוספת.

דבר נוסף שנלקח בחשבון הוא הצטברות מטען דליק במשך השנים בתוך התעלות על כן מבוקש פתח שירות 30x30 בכל 3.7 מטר אורך תעלה ובכל קשת וזאת לצורך ניקוי ובקרה תקופתיים.

*בתמונה - התקנה במקום בו לא התאפשרה ארובה


פי.סי.חץ