62% מהאשראי הבנקאי ב-2016 ניתן לעסקים קטנים ובינוניים

62% מהאשראי הבנקאי ב-2016 ניתן לעסקים קטנים ובינוניים

סך ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עמד על 51% מכלל האשראי הבנקאי-עסקי במשק

 

בשנת 2015, סך ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עמד על 51% מכלל האשראי הבנקאי- עסקי במשק. מדובר על עליה משמעותית לעומת 39.5% מהאשראי הבנקאי-עסקי בשנת 2010. כך עולה מהדו"ח השנתי של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה לשנת 2017, המציג נתונים עדכניים אודות מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל ומבוסס על סקרי עסקים שביצעה הסוכנות, ניתוח דו"חות של המערכת הבנקאית ונתונים של הקרן להלוואות בערבות מדינה.
עוד מראים ממצאי הדו"ח כי ישנה עלייה עקבית בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בין השנים 2010 ל-2015, בשיעור של כ-22% לעסקים בינוניים וכ-45% לעסקים קטנים. כמו כן ישנה מגמה של ירידה בהיקף האשראי לעסקים גדולים מ-2011 ועד 2015. על פי נתוני בנק ישראל (שמסווג באופן שונה את גודל העסקים) האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים עמד בשנת 2016 על כ-62% מהאשראי הבנקאי.
הקרן בערבות מדינה, המסייעת לעסקים קטנים, ומופעלת על ידי הסוכנות בשיתוף עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר, אישרה בשנת 2016 כ-6,000 הלוואות בסכום כולל של כ-2 מיליארד שקלים.  
מחקרי שביעות רצון שביצעה הסוכנות בקרב עסקים שנעזרו בקרן, מראים על שביעות רצון גבוהה מהקרן, בייחוד בקרב עסקים חדשים ועסקים קטנים שחסרים להם ערבים או ביטחונות. כתוצאה מסיוע הקרן, הגדילו עסקים אלו את פעילותם באופן משמעותי. הערבות הפרטנית לכל הלוואה נעה בין 55% ל-100% בהתאם לקרן ולסוג העסק, והטווח שלה נע בין חמש ל-12 שנים.
בשנת 2016 ערכה הסוכנות מחקר הערכה מקיף אודות מידת ההשפעה של הקרן על מצב העסקים. המחקר מצא כי 53% מההלוואות שניתנו ע"י הקרן היו תוספתיות ולא היו ניתנות לולא הקרן. בנוסף לכך, 36% מהעסקים שהועמדה להם הלוואה שלא הוגדרה תוספתית, דיווחו על שיפור בתנאי ההלוואה מהבנק בעקבות ערבות המדינה.
על אף העלייה בשנים האחרונות בשיעור האשראי שהבנקים מקצים לעסקים קטנים ובינוניים לעומת עסקים גדולים, סך האשראי לעסקים קטנים ובינוניים נמוך ביחס לחלקם בתוצר לעומת עסקים גדולים. מנתוני דו"ח הסוכנות עולה כי חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בתוצר העסקי הוא 54%, והם אחראים לכשני שליש מסך התעסוקה במגזר העסקי (מעסיקים כ-1.75 מיליון עובדים ומייצרים כ-265 מיליארדי ש''ח). עם זאת כשבוחנים את חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בעוגת האשראי, עולה כי הם נהנים רק מכרבע מסך האשראי העסקי במשק.
מדו"ח בנק ישראל עולה כי סך האשראי שעמד לטובת העסקים בישראל בשנת 2016 היה כ-850 מיליארד ש''ח. כמחצית מסכום זה הינו אשראי שניתן מחוץ למערכת הבנקאית (בעיקר על ידי גופי מוסדיים או אג"ח) הניתן בעיקר לעסקים גדולים. המחצית השנייה הינה אשראי בנקאי הניתן לכל סוגי העסקים ומתוך זה חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים עומד על כ-62%. בניגוד לעסקים הגדולים אשר מרבית האשראי שלהם מגויס מחוץ למערכת הבנקאית, הרי שעסקים קטנים ובינוניים נסמכים כמעט באופן בלעדי על מימון מהמערכת הבנקאית. כך למעשה, נהנים העסקים הקטנים והבינוניים המהווים יותר ממחצית מהתוצר העסקי, כאמור, רק מכרבע מעוגת האשראי העסקי במשק. כלומר, על כל שלושה שקלים של אשראי שחלק אחד בתוצר מקבל, החצי השני מקבל רק שקל אחד.
הריבית הממוצעת לעסקים קטנים ובינוניים עמדה ב-2015 על 3.9% בישראל, בדומה לממוצע ה-OECD העומד על 4.1%. אך בעוד שהריבית שעסקים קטנים ובינוניים משלמים בישראל דומה לממוצע ה-OECD, אחוז החוב האבוד של עסקים קטנים ובינוניים בישראל עומד על 0.4% בלבד, הנמוך ביותר ב-OECD. 
לאור האמור, פועלת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לקידום יצירת מקורות אשראי חוץ בנקאיים נוספים לעסקים קטנים ובינוניים. בין היתר, הסוכנות, בשיתוף משרד האוצר, יזמה הקמת שתי קרנות הון צמיחה בהיקף כולל של 950 מיליון ש"ח. קרנות אלו מיועדות לעסקים המבקשים לצמוח ולבצע קפיצת מדרגה בפעילותם, בין היתר על ידי פיתוח מוצרים וחדירה לשווקים חדשים. בשנת 2016 זכו שתי קרנות פנינסולה וקוגיטו במכרז של המדינה להקמת קרנות שיתנו אשראי לעסקים עם פוטנציאל צמיחה, כשהמדינה שותפה בהיקף של 25% מהיקף הקרנות.
רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה: "יש מקום להרחבה נוספת ומשמעתית של סך היקף האשראי הניתן למגזר זה באמצעות כלים חוץ בנקאיים כדוגמת קרנות האשראי שהקמנו לאחרונה". 


פי.סי.חץ