הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון השני עלו בכ-17.2%

הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון השני עלו בכ-17.2%

הרווח הנקי ברבעון טיפס בכ-25.7% לכ-50.2 מיליון שקל, צבר העבודות של הקבוצה עלה לכ-10.4 מיליארד שקל

 


קבוצת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2017.
סך הכנסות הקבוצה ברבעון השני לשנת 2017 עלו בכ-17.2% לכ-1.47 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.25 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות בתקופת הדוח מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ולמגזר שירות ואחזקה. הרווח הגולמי ברבעון השני עלה בכ-34.3% לכ-126.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-94.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השני טיפס בכ-30.2% לכ-80.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-62.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקבוצה סיימה את הרבעון השני עם עליה של כ-25.7% ברווח הנקי לכ-50.2 מיליון שקל (מתוכם כ-47.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-39.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (מתוכם כ-38.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). בסיכום המחצית הראשונה לשנת 2017 עלו הכנסות הקבוצה בכ-15% לכ-2.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות בתקופת הדוח מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ולמגזר שירות ואחזקה. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2017 עלה בכ-35% לכ-226 מיליון שקל, בהשוואה לכ-167.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2017 עלה בכ-6.3% לכ-140 מיליון שקל, בהשוואה לכ-131.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה עלה לכ-85.6 מיליון שקל (מתוכם כ-80 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). נתון זה מבטא עלייה של כ-31% לעומת הרווח בתקופה המקבילה אשתקד, שבנטרול הכנסה חד פעמית בסך של כ-18.5 מיליון שקל ממכירת קרקע בראשל"צ, הסתכם בכ-65.2 מיליון שקל. הרווח אשתקד, ללא נטרול עסקת מכירת הקרקע, עמד על כ-83.7 מיליון שקל. צבר העבודות של אלקטרה נכון ל-30 ביוני 2017, גדל לכ-10.4 מיליארד שקל, לעומת צבר בסך של כ-9.8 מיליארד שקל בסוף שנת 2016. מבחינת החלוקה למגזרים ברבעון השני של שנת 2017, נרשמה במגזר שירות ואחזקה עליה של כ-15.2% בהכנסות הרבעון השני לכ-421.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-366 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות של מגזר זה נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של אלקטרה טכנולוגיות חכמות, אשר רכשה את חברת מגאסון, וכן מגידול במרבית הפעילויות של הקבוצה במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר גדל ברבעון בכ-11% לכ-39.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-35.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל צמחו ההכנסות ברבעון בכ-14.6% לכ-953.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-832 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות במגזר זה נבע מגידול במרבית פעילויות הקבוצה במגזר, ובעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של אלקטרה תשתיות ואלקטרה בנייה, וכן מאיחוד לראשונה של אלקטרה טכנולוגיות חכמות אשר רכשה את חברת מגאסון. הרווח התפעולי במגזר עלה בכ-62% ברבעון לכ-46.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה הקבוצה ברבעון השני עליה של כ-65.2% בהכנסות לכ-73.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-44.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מפעילות אלקטרה פולין שאוחדה לראשונה במהלך הרבעון השני אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה עלה ברבעון לכ-1.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של כ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן יזום עלו ההכנסות ברבעון השני בשיעור חד לכ-62 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נבע מהכרה בהכנסות לראשונה בפרויקטים של יזמות למגורים המאוחדים באופן מלא בהתאם לקצב ההתקדמות. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם ברבעון בכ-6.6 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-10.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר הזכיינות רשמה החברה ברבעון השני לשנת 2017 גידול בהכנסות לכ-26 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נבע מהכרה בהכנסות לראשונה בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול קמפוס אלקטרה באוניברסיטת בר אילן, החל ממועד הסגירה הפיננסית ולאורך תקופת ההקמה. הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם בכ-2.1 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-372 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "קבוצת אלקטרה גאה להציג ביצועים חזקים והמשך צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים ובכל המגזרים, הן ברבעון והן במחצית הראשונה לשנת 2017. במהלך הרבעון המשיכה אלקטרה לפתח ולהרחיב את תחומי פעילותה, ובראשם הרחבת סל הפתרונות הטכנולוגיים החכמים שמציעה אלקטרה ללקוחותיה, ביניהם - הסכם שיתוף הפעולה שחתמנו עם סמארט גרין המהווה המשך טבעי לרכישת פעילות מגאסון בדצמבר האחרון. 
"לצד זאת, אנו רואים גם את פירות הרחבת הפעילות שלנו בפולין ואת המשך הצמיחה בפעילות הזכיינות. בראיה קדימה, חתמנו לאחרונה על הסכם לרכישת פעילות פ.ק גנרטורים שהינה נדבך נוסף בהגדלתה ובגיוונה של שרשרת הערך שמציעה קבוצת אלקטרה בע"מ ללקוחותיה. אנו מסכמים את המחצית הראשונה של השנה עם צבר עבודות של למעלה מ-10 מיליארד שקל, המבטיח את המשך הצמיחה של אלקטרה גם בעתיד הנראה לעין".


פי.סי.חץ