מערכות מיזוג מתקדמות  LG

מערכות מיזוג מתקדמות LG

יחידה חיצונית צנטריפוגלית למערכת VRF - פתרון ייחודי

מהנדס אורי בקשי

במקרים בהם מותקנות יחידות חיצוניות (יחידות עיבוי) של מערכות מיזוג זו בסמוך לזו, קיימת החלפת חום הדדית בין היחידות הנמצאות בטווח פליטת / יניקת האוויר של יחידות סמוכות.

תופעה זו פוגמת בפעולת המזגנים שעיקרה הוא החלפת חום עם הסביבה ובד"כ גורמת לירידת תפוקה משמעותית ועד הפסקת פעולת מערכת המיזוג עקב הגנות של המדחס, המנוע או רוטינות התוכנה בפיקוד עצמו.

התופעה עלולה להחריף כאשר מדובר במגדל רב קומות בו מותקנות יחידות עיבוי בקומות השונות זו מעל זו ויתכן גם שילוב עם דירות סמוכות, כלומר זו לצד זו. התופעה מודגשת עקב נוכחות רוחות באזורי המדינה השונים, בין אם רוחות חזית או צד ורוחות כלפי מעלה או מטה. התוצאה היא ארובת אוויר חם (בפעולת קירור) היוצרת מצב בו יחידות העיבוי בקומות העליונות יונקות את האוויר הנפלט מהיחידות בקומות שתחתיהן. כמו כן, קיימים מבנים רבי קומות בהם נבנתה בקומות העליונות מעין "מצחייה" כאלמנט עיצובי ולכן האימפקט של ארובת האוויר מחמיר עוד יותר.

בנוסף, המפוחים ביחידות החוץ של היצרנים השונים אינם אחידים בכיווני פליטת האוויר כך שלמעשה מפוחים שונים פולטים את האוויר ימינה ושמאלה ואחרים פולטים את האוויר ישר לפנים, ומלבד זאת, לחצי האוויר שיוצרים המפוחים אינם אחידים ולמעשה יוצרים מרחקי זריקה שונים ואופן פיזור שונה של האוויר החם. 

למסתורי הכביסה השונים המותקנים בבתים יש גם כן חלק חשוב באפשרות החלפת החום של היחידה עם הסביבה. בעוד שמסתורים שונים מאפשרים זרימת אוויר חופשית ביניקת ובפליטת האוויר של יחידת העיבוי (בד"כ נדרש לזה שטח פתוח לזרימה של כ– 85% במסתור עצמו) הרי יש מסתורי כביסה המונעים זרימת אוויר חופשית כנ"ל ומגבירים את תופעות קצרי האוויר וארובות האוויר.

נקודה  נוספת היא האפשרות למתן שרות ליחידת העיבוי הקונבנציונאלית אשר דורש לאפשר גישה נוחה ובטוחה גם מחלקה החיצוני (הקדמי) וגם מחלקה האחורי ולמעשה מכל הכיוונים. התקנת היחידה במסתור או על משטח צריכה להבטיח אפשרות מתן שירות כאמור.

חזקה על מתכנן מערכות מיזוג שיתחשב בכל הנושאים האמורים ובנושאים נוספים כגון אופן הקרנת הרעש מיחידות העיבוי כלפי חוץ, פנים וכלפי השכנים גם מימין ומשמאל כמו גם בדרישות העיצוביות של  חזית הבניין הרלוונטית.

משיקולים אלו פותחה בחברת LG יחידת העיבוי הצנטריפוגלית הנראית בתמונה מספר 1.


תמונה מספר 1 :
 

 

יחידה חיצונית זו מתוכננת לפלוט את האוויר ולינוק אוויר מהחזית. יחידות אלו מותקנות ופועלות בהצלחה מרובה במקומות רבים, גם בארץ וגם בעולם. יש לציין כי פעולת היחידה שקטה במיוחד והיא ניתנת להתקנה אף במרפסות של חדרי שינה.
המפוח הצנטריפוגלי של היחידה פולט את האוויר ימינה או שמאלה, על פי בחירת המתכנן, ובכך מאפשר ביתר ביטחון להימנע מתופעות ה"ארובה" וההפרעות ליחידות החוץ האחרות.

 


להלן הדמייה של תפקוד יחידות חוץ סטנדרטיות, "A" מול יחידות LG הצנטריפוגליות, "B" בתנאים שונים של רוחות הפועלות על הבניין:

                       ללא רוח                       רוח כלפי מעלה                   רוח כלפי מטה

 
     

להלן ההבדלים העיקריים באופן פליטת האוויר בין יחידות סטנדרטיות לצנטריפוגליות:

יחידה סטנדרטית                                                             יחידה צנטריפוגלית

                           

 ליחידות צנטריפוגליות אלו יתרונות נוספים

• מרווחי התקנה ושירות הקטנים בכ–37% לעומת יחידות סטנדרטיות.

• פעולה שקטה במיוחד.

• פעולת לילה המופעלת באופן אוטומטי או על פי הגדרות המשתמש ויוצרת פעולה שקטה אף מעבר לרגיל.

• מחליף חום מצופה בחומר אנטי קורוזיבי.

• מדחס אינוורטר DC.

• מנוע המפוח הוא גם כן DC. דבר המאפשר למשתמש להגדיר את לחץ המפוח, את ספיקות האוויר ואת מפלס הרעש הפנימי עד כדי 40 dba.

•  גישה לשירות מחלקה האחורי של היחידה.

• ניתן, על פי הצורך, לתעל את פליטת ויניקת האוויר ולכוון את לחץ המפוח כפי שנדרש.


 


• הפרשי גובה בין יחידות הפנים והחוץ - 50 מטרים ללא מלכודות שמן.

• ארכי צנרת גדולים במיוחד.

• פונקצית "קופסה שחורה" הקלטת נתוני הפעולה עד שלושה חודשים, לשם ניתוח פעולת המערכת.

• טעינת קרר אוטומטית, אין צורך לחשב את כמות הקרר הנדרשת. מחברים מיכל קרר ליחידת החוץ והמשקל הנדרש יוטען אוטומטית. המילוי יפסיק עם מילוי המשקל הנדרש.

• פליטת אוויר במהירות 8 מטרים לשנייה (ניתן לכיוון ע"י המשתמש).

• אחסון הקרר במערכת גם במקרה של "עבודת גז". הן על ידי אחסונו ביחידת החוץ או ביחידות הפנים.


 


סיכום
יחידות חיצוניות צנטריפוגליות מעניקות יתרון משמעותי במקרים בהם נדרש למנוע קצרי אוויר וארובות אוויר או מלכודות חום, כגון התקנת יחידות עיבוי בנישות סגורות משלושה כיוונים או מגדלי מגורים וכו'.

מפלס השקט מודגש ביחידות אלו וניתן להתקין אותן גם בסמוך לחדרי שינה או חדרי מגורים ומשרדים.
יחידות אלו פועלות בהצלחה גם בארץ וגם בחו"ל ואף "זכו" בפרויקטי יוקרה בארץ עקב תכונותיהן הייחודיות והגמישות בתכנון ובהתקנה המובנות בהן.


פי.סי.חץ