מצוקה כלכלית

מצוקה כלכלית

34% מהישראלים ויתרו על חימום או על קירור

חמישית מהציבור הישראלי ויתר על מזון בשל מצוקה כלכלית בשנת 2007 - כך מגלה הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הממצאים מציגים תמונת מצב לגבי הוויתורים שנאלצים לעשות מי שסובלים ממשבר כלכלי: 34% ויתרו על חימום או על קירור מספיק, 15% מהזקוקים לתרופות במרשם רופא ויתרו עליהן, 40% מהזקוקים לטיפול שיניים נאלצו שלא לעבור אותו, ול-13% ניתקו במהלך שנת 2007 את החשמל בעקבות קשיים כלכליים שאליהם נקלעו. עוד עולה מהסקר כי כל ישראלי שני סיים את השנה שעברה במינוס בבנק. 46% מהציבור אמרו כי אינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. 12% מהציבור הישראלי הרגישו במהלך השנה החולפת עניים.
עם זאת, המחקר מעלה גם כי 55% מהמועסקים, בני 20 ומעלה, היו מרוצים מהכנסותיהם מהעבודה. שיעור דומה מהאוכלוסייה אמרו כי הם מרוצים ממצבם הכלכלי. 39% מהציבור חושב שמצבו הכלכלי השתפר בחמש השנים האחרונות, ו-24% מעריכים כי הורע.


פי.סי.חץ