יבואנית הייסנס תובעת 7 מיליון שקל מקריסטל

יבואנית הייסנס תובעת 7 מיליון שקל מקריסטל

חברת אקזיט אלקטרוניקס הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, תביעה כנגד קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע"מ

 חברת אקזיט אלקטרוניקס הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז, תביעה כנגד קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע"מ, קריסטל מוצרי צריכה בע"מ וכנגד מר משה ממרוד, לפיצוי כספי בסך של יותר מ–7 מיליון שקל, בשל הפרת הסכם שותפות להפצת מוצרי הייסנס בישראל.                                                                                               
תביעה זו הוגשה בשל נזקים ניכרים שנגרמו לאקזיט (המחזיקה בזיכיון בלעדי להפצת מוצרי הייסנס בישראל), בשל הפרות חד צדדיות, בוטות וחסרות תום לב מצד הנתבעים ומצגי שווא שניתנו מטעמם (כפי שהסתבר בדיעבד), של הסכם שנחתם בין הצדדים ביום 22.3.2010.                                                                         
במסגרת תביעתה, כנגד קבוצת קריסטל ומר ממרוד באופן אישי, תובעת אקזיט פיצוי בגין אובדן רווחים (בין היתר, עקב הפחתה ניכרת במכירותיה של אקזיט בתקופה הרלוונטית במסגרתה נערכה להקמת החברה המשותפת); פיצוי בגין אובדן רווח עתידי (נשוא העסקה); פיצוי עקב הוצאות ישירות שנשאה בהן אקזיט בקשר עם הסכם המכר ובהסתמכותה על השלמת העסקה המשותפת על פיו, וכן פיצוי בגין הנזקים הכבדים שגרמו קריסטל ומר ממרוד למוניטין של אקזיט ולשמה הטוב.


פי.סי.חץ