עיריית יבנה אוסרת התקנת מזגנים בקדמת הבתים המשותפים

עיריית יבנה אוסרת התקנת מזגנים בקדמת הבתים המשותפים

תליית מזגנים וחפצים אחרים בחזית בנייני מגורים מהווה פגיעה בחזות החיצונית של הבניין

עיריית יבנה יוצאת למאבק בתושבים המבצעים שינויים בחזית הבתים המשותפים בעיר. המאבק הנו תולדה של גל תלונות שהגיע למשרדי העירייה בנוגע להתקנת מזגנים וחפצים אחרים בחלק הקדמי של בנייני המגורים. 
בקול קורא שהוציאה העירייה לאחרונה, נקראים דיירי הבניינים המשותפים ביבנה, לשמור על חזות נאה של המבנה ולהימנע מהתקנת מזגנים בחזית הבית. מהעירייה נמסר כי תליית מזגנים וחפצים אחרים בחזית בנייני מגורים מהווה פגיעה בחזות החיצונית של הבניין ומכערת את הסביבה ואת הנוף העירוני.
בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של תושבים בנידון, החליטה עיריית יבנה לחדד את ההנחיות הנוגעות לחזות המבנים המשותפים ומרכזי הקניות. בהודעה שפרסמה העירייה נאמר כי "הבנייה החדשה ביבנה, כגון שכונת נאות-בגין, שדרות ז'בוטינסקי ("אזורים"), נחל יבנה ועוד, נבנתה בסטנדרטים תכנוניים ועיצובים גבוהים לשביעות רצון דיירי השכונה והרשות המקומית. לאחרונה אירעו מספר מקרים של פגיעה בחזות המבנים, הן בבנייני המגורים המשותפים והן במרכזי הקניות". 
עוד נכתב בקול הקורא כי העירייה מטילה איסור מוחלט על "עריכת שינויים בחזיתות המבנים, לרבות התקנת מזגנים בחזיתות המבנים ואו שרוולי חשמל לצורך התקנתם, הבלטת ארובות גז וכדומה. הדבר מהווה עבירה על חוק התכנון והבנייה". בעירייה מציינים כי המבצע שינוי יידרש להשיב לאלתר את המבנה לקדמותו וכי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים החוקיים העומדים לרשותה, לרבות הליכים משפטיים.


פי.סי.חץ