אלקטרה עברה לרווח ברבעון השני

אלקטרה עברה לרווח ברבעון השני

הכנסות החברה גדלו ברבעון השני ב- 13.1% ל-823.8 מ' ש"ח

חברת אלקטרה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2008 עם עלייה של כ-17.7% בהכנסותיה לרמה של כ-1.63 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.38 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של אלקטרה בע"מ במחצית הראשונה של השנה טיפס בכ-149% לרמה של כ-81.1 מיליון שקל, לעומת כ-33.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השני של שנת 2008 צמחו הכנסות אלקטרה בשיעור של כ-13.1% לרמה של כ-823.8 מיליון שקל, לעומת כ-728.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2007. הרווח הנקי של אלקטרה בע"מ ברבעון השני של 2008 הסתכם בכ-32.5 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-24.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שנגרם בעיקרו מהפרשה חד פעמית שביצעה החברה בגין חובות קבוצת חפציבה שנקלעה לקשיים פיננסיים.
הגידול בהכנסותיה של אלקטרה בע"מ בא לידי ביטוי גם ברווח הגולמי של החברה, שהסתכם במחצית הראשונה של 2008 בכ-431.7 מיליון שקל, לעומת כ-310.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2007. ברבעון השני עלה הרווח הגולמי לכ-203.2 מיליון שקל, לעומת כ-169.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
אלקטרה החלה לדווח בשנת 2007 על הכנסותיה על פי חלוקה לארבעה מגזרי פעילות. במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות, המרכז את הפעילות המסורתית של אלקטרה בתחום האלקטרו-מכני (מעליות, מיזוג אוויר, חשמל וצנרת), הבניה והתקנה וייצור של מוצרי תשתית, נרשמה במחצית הראשונה של שנת 2008 עליה בהכנסות לכ-931 מיליון שקל, לעומת כ-880 מיליון שקל אשתקד, והרווח התפעולי עלה לכ-60.9 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-91.1 מיליון שקל אשתקד.
במגזר שירות אחזקה וסחר, במסגרתו מספקת אלקטרה שירותים למעליות ומערכות מיזוג האוויר שמתקינה החברה, וכמו כן מעניקה שירותי ניהול ואחזקת מבנים ותפעול למתקני טיהור השפכים שהיא מקימה, נרשמה במחצית הראשונה של 2008 עליה בהכנסות לכ-314.6 מיליון שקל, לעומת כ-250.4 מיליון שקל אשתקד, והרווח התפעולי הסתכם בכ-45 מיליון שקל, בדומה לאשתקד.
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה: "במחצית הראשונה של שנת 2008 הצגנו גידול בכל מגזרי הפעילות שלנו, וצבר ההזמנות שלנו, המסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל, מלמד על המשך התרחבות עסקי הקבוצה בישראל ובחו"ל. אלקטרה בע"מ משתתפת כיום במספר מכרזים משמעותיים בשוק הישראלי, וכן ממשיכה לבחון רכישות שונות בישראל ובחו"ל, התואמות את תחומי פעילותה השונים".


פי.סי.חץ