אפקון החזקות השלימה הנפקת אג”ח בהיקף של כ- 30 מיליון

אפקון החזקות השלימה הנפקת אג”ח בהיקף של כ- 30 מיליון

הציגה צמיחה של כ-212% ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2011

אפקון החזקות הודיעה על הצלחה בהנפקת אג"ח בהיקף של כ–30 מיליון ₪, ובמסגרתה נרשמו ביקושים של למעלה מ30% מיעד הגיוס. החברה הרחיבה את סדרה ב' שדורגה על-ידי מעלות S&P בדרוג - ilA הריבית נקבעה על 7% שקלי. מטרת ההנפקה הייתה החזר חוב קיים. 
החברה רשמה השנה נתוני צמיחה מרשימים בתחומי הפעילות שלה, כשבדצמבר האחרון אישרה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של כ-10 מיליון ש"ח. אפקון הציגה צמיחה של כ-212% ברווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2011, אשר הסתכם בכ-38.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-12.4 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של 2010. העלייה ברווח הנקי נבעה מעליה ברווח הגולמי שקוזזה מעלייה בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות מחקר ופיתוח, מעלייה בהכנסות אחרות שקוזזה מעלייה בהוצאות מימון וירידה במיסים על הכנסה.
פעילות החברה מתרכזת במספר תחומים עיקריים הכוללים, ייצור תעשייתי של לוחות חשמל במתחים שונים ולוחות פיקוד ובקרה, בתחומי מיזוג אוויר, חשמל וגז, בקרה תעשייתית, גילוי וכיבוי אש, ביטחון, אינסטלציה, פעילות שיווק, שירותי אחזקה למערכות תקשורת וכן פעילות בתחום התקשורת באמצעות תדיראן טלקום. 
אפקון ממקדת את אסטרטגית הצמיחה שלה במוקדי צמיחה פנימית הכוללים בין היתר את, פעילות הסבות לגז והפחתת לחצים, קבלת פרויקטים בחו"ל במדינות בהן פועלת החברה והקמת תחנות כוח פרטיות. כמו-כן יעדי החברה כוללים התרחבות לשווקים נוספים בחו"ל, התחלת חדירה לתחום האנרגיות המתחדשות, שיווק עולמי של תוכנת PULSE, כניסה לשוק האמריקני בתחום מערכות החנייה ועוד.
"אפקון היא חברה ותיקה ויציבה בעלת איתנות פיננסית שממשיכה להציג נתוני צמיחה גבוהים משנה לשנה. מטרת הנפקת האג"ח בין היתר, היא להמשיך באסטרטגית הרכישות החדשות של אפקון שהביאו אותה להישגים מרשימים בשנה החולפת. אנו שמחים על הצלחת הגיוס בעיקר בתקופה זו הטומנת בפנינו אתגרים רבים", אמר שלמה שמלצר, יו"ר ובעלים של אפקון החזקות.


פי.סי.חץ