חוששים מגזים?

חוששים מגזים?

הנה מה שצריך לדעת

בני דורון
מאחר ולא ניתן להימנע כיום משימוש בגזים לתהליכי ייצור, קירור, הבחלות ועוד, קיים צורך לניטור גזים אלו. מעבר לשיקול הקשור בסיכון לחיי אדם מגזים נפיצים קיימים שיקולים נוספים: פגיעה בסביבה, עלות הגז המשתחרר לאוויר, פגיעה בתפקוד המתקן ואף פגיעה בסחורה.

להלן סוגי חיישנים וייעודם

קטליטים: 
פופולאריים ביותר בגילוי גזים נפיצים או אמוניה.
זולים יחסית ובעלי אורך חיים של עד 5 שנים, זמן התגובה שלהם הנו כ-20-30 שניות והם יעילים יותר בתחום שמעל ל- 1000 ppm (Part per Milion).
מוליך למחצה semi- conductors:
משמשים לגילוי גזים נפיצים, רעילים וגם גזי קירור.
זולים יחסית ובעלי אורך חיים ארוך, הם רגישים, יציבים ויכולים לשמש למדידת תחום רחב של גזים, כגון גזי קירור למיניהם ואפילו תערובות.
החיסרון הוא כי גזים אחרים אשר יכולים להימצא בסביבה, ישפיעו על המדידה.
אינפרא אדום:
טכנולוגית האינפרא אדום משתמשת בעובדה כי לכל סוג של גז יש תחום ספיגה לקרני אינפרא המאפיין אותו. מדידת עוצמת הקרן המוחזרת מאפשרת לקבוע את ריכוז הגז באוויר.
חיישני אינפרא אדום משמשים בעיקר לגילוי CO2.
אלקטרוכימיים:
משמשים בעיקר לגילוי גזים רעילים ואמוניה.
החיישנים בנויים מתאים אלקטרו כימיים המכילים 2 אלקטרודות הטבולות בחומר אלקטרו
כימי, המייצר תגובה שלילית במגע עם גזים.
הם מאוד מדוייקים ויכולים להגיע לרמה של 0.02 ppm, מתאימים בעיקר לגזים רעילים אשר אין אפשרות לגלותם בצורה אחרת וכאשר נדרשת רמת דיוק גבוהה ביותר. 
ריכוזי הגז ניתנים למדידה בכמה צורות, להלן חלק מצורות המדידה המקובלות יותר:
אחוז נפח: נמדד באחוזים ומתיחס לכמות הגז הנמדד ביחס לנפח החלל 
1% = 10,000 ppm
(Parts per Milion) PPM: מספר החלקיקים של החומר הנמדד מתוך מיליון חלקיקי האוויר בחלל.
LEL – מתיחס רק לגזים נפיצים ומשמעותו: Lower Explosive Limit - הגבול העליון המותר שמעליו קיימת סכנת התפוצצות או התלקחות. מקובל למדוד גזים אלו ב-% מתוך ה LEL ז"א 100% שווה ל -LEL

מה כדאי לדרוש?

הגלאי עצמו צריך להתאים לחיבור לסוגי בקרה שונים ולכן רצוי לדרוש:
יציאה אנאלוגית רציפה הניתנת לבחירה (4-20mA,0-20mA,1-5V,0-10V).
מגעים יבשים הניתנים לכיול לפי דרישות המשתמש (הפעלת התראה מקומית, הפעלת מפוח פינוי אויר, וכו').
רצוי גם יציאת תקשורת המאפשרת התחברות למרכז בקרה.
יש לקחת בחשבון מבנה גלאי מתאים לתנאי השטח: לטמפ' נמוכות, מוגן התפוצצות, לחות גבוהה וכו'.
בחדרי הבחלה יש לקחת בחשבון הוספת כלור הפוגע ברכיבי הגלאים.

שטח כיסוי

שטח הכיסוי של כל גלאי אינו מוחלט ולכן קשה לקבוע כמה גלאים דרושים לשטח נתון.
התקן הבריטי EN378 קובע כי שטח הכיסוי של גלאי בחדר הנו 36m2 שטח זה יכול לגדול במידה וקיימת זרימת אוויר בחדר.
בחדרי קירור, בשל תנועת האוויר, שטח הכיסוי גדל עד 50-100m2.
בחניונים שטח הכיסוי הנו גדול אף יותר.
* הכותב הנו מהנדס מכירות ברדיון חברה להנדסה בע"מ www.radion.co.il 
למידע נוסף: 03-9226688


פי.סי.חץ