צמיחה של כ-30% בהכנסות אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני

צמיחה של כ-30% בהכנסות אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני

הרווח הגולמי של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני טיפס לכ-183.6 מיליון ₪

הכנסות קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני צמחו בכ-30% לרמה של כ-653.1 מיליון שקל, לעומת כ-501.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. הרווח הגולמי של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני טיפס לכ-183.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ-134.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2011. 
הרווח התפעולי של החברה עלה ברבעון השני של 2012 לכ-28.5 מיליון ₪, לעומת כ-25.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2011. הרווח הנקי של אלקטרה קטן ברבעון השני ב-91% ל-1.8 מיליון שקל בגין הפסקת הפעילות וסגירת סניפי אלקטרה מחשבים.
הפעילות של רשת אייס הניבה ברבעון השני הכנסות של כ-112 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ-1.2 מיליון שקל. גם בנטרול הפעילות של אייס, רשמה החברה ברבעון השני של השנה צמיחה של כ-7.8% בהכנסותיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח מפעילות נמשכת ברבעון השני של השנה עלה בכ-2.4% לכ-17.1 מיליון שקל, לעומת כ-16.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מפעולות נמשכות של החברה עלה למרות גידול בהוצאות המימון נטו של אלקטרה מוצרי צריכה, כתוצאה מהפיחות בשקל מול הדולר, שגדלו פי 3.9 לרמה של כ-10.5 מיליון שקל, לעומת כ-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
עליה של כ-16% נרשמה בהכנסות במגזר מוצרי הצריכה לרמה של כ-321.3 מיליון שקל, לעומת כ-277 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה במגזר זה נבעה בעיקר מעלייה במכירות המזגנים של הקבוצה ומפעילות "אלקטרה בר", שהושקה אשתקד.
יקי ודמני, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה ציין כי החברה ביצעה ברבעון השני שורה של צעדי התייעלות, לרבות סגירת סניפים מפסידים והקטנה משמעותית של הוצאות אייס. 
ודמני הוסיף כי במקביל הורחבו תחומי פעילותה של אלקטרה צריכה גם מחוץ לתחום מוצרי החשמל בלבד. "הפעילות המסורתית שלנו, בתחומי מוצרי הצריכה והרשתות הקמעונאיות, רשמה צמיחה בהיקפיה, וזאת במיוחד הודות לגידול משמעותי של המכירות בתחום המזגנים. כך, הצלחנו להציג שיפור ברווח מפעולות נמשכות, הן ברבעון השני והן במחצית כולה, וזאת למרות הפיחות של השקל מול הדולר, שהסב לנו עלייה חריגה בהוצאות המימון.
"אנו ממשיכים לפעול לפיתוח מנועי צמיחה חדשים עבור אלקטרה מוצרי צריכה כדי למצבה כגורם המוביל בישראל בתחומי פעילותה. בהמשך לרכישת המותגים "ווירלפול" ו"דייקין", ולהשקה המוצלחת של פעילות ברי המים של "אלקטרה בר", אנו פועלים לקידום העסקה לרכישת פעילות המיזוג הביתי של חברת איירוול, כדי לבצע קפיצת מדרגה עסקית באמצעות חדירה לשווקים הבינלאומיים".
במחצית הראשונה של השנה עלו הכנסות החברה בכ-20% לכ-1.14 מיליארד ₪, והרווח מפעילות נמשכת גדל לכ-32.6 מיליון ₪.


פי.סי.חץ