Huayi Group רכשה את יצרנית המדחסים הספרדית Cubigel

Huayi Group רכשה את יצרנית המדחסים הספרדית Cubigel

בכוונתה להשתמש ברכש הספרדי החדש כפלטפורמה מסחרית ולוגיסטית לשוק האירופי וכמרכז מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים

ענקית המדחסים הסינית, Huayi Group, הנמצאת בעיצומו של ניסיון התרחבות בשוק הקירור המסחרי, רכשה לאחרונה את יצרנית המדחסים הספרדית Cubigel. הרכישה אמורה לפתוח את הדלת בפני החברה שבבעלות ממשלת סין ונחשבת ליצרנית המדחסים הגדולה בעולם, לשוק האירופי.
מהנהלת Huayi Group נמסר כי בכוונתה להשתמש ברכש הספרדי החדש כפלטפורמה מסחרית ולוגיסטית לשוק האירופי, וכמרכז מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים המיועדים לשוק היעד. קטלוג המוצרים של Cubigel מונה מעל 500 מדחסים המיועדים לחדרי קירור, מחסנים לוגיסטיים, חדרי שרתים ואפליקציות קירור תעשייתיות-מסחריות נוספות.
על-פי החוק הספרדי, למשך שלושה חודשים אחרי העסקה תנוהל Cubigel על ידי הנהלה משותפת המורכבת מנציגיה ומנציגי הרוכשת. לדברי Huayi Group, הגב הפיננסי האיתן שלה יאפשר לחברה המדחסים הספרדית להתניע מחדש את פעילותה אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות כלכלית.


פי.סי.חץ