LG והסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית חתמו על הסכם שת

LG והסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית חתמו על הסכם שת"פ

כולל ניהול מוצר, רכש המתחשב בסביבה, תשתיות ירוקות, תחבורה ירוקה ויוזמות חינוך סביבתיות

LG אלקטרוניקס והסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית (EPA) חתמו על מזכר הבנה לשיתוף פעולה במספר יוזמות, כולל ניהול מוצר, רכש המתחשב בסביבה, תשתיות ירוקות, תחבורה ירוקה ויוזמות חינוך סביבתיות.
ענקית מיזוג האוויר הקוריאנית התחייבה במסגרת ההסכם החדש, להשתתף במספר תוכניות מרכזיות של הסוכנות ביניהן תוכנית החיסכון באנרגיה בבניינים מסחריים "סטאר", התוכנית לשימור ומיחזור אנרגיה והתוכנית למחזור חומרי בניין.
מזכר הבנות קובע מפורשות כי LG כי תשקיע מאמץ הסברתי ביוזמות לחינוך הצרכן במגמה להקטין את טביעת הרגל הסביבתית של שימוש במוצרים מזיקים, באמצעות תוכניות למחזור פסולת אלקטרוניות לצרכן, הגברת המודעות להחלפת השימוש בחומרים מסוכנים בחומרים ידידותיים לסביבה ופיתוח מוצרים ירוקים בעלי מחזור חיים חדש כולל מערכות מיזוג אוויר ידידותיות לסביבה.
"קיימות היא ערך מרכזי בחברת LG", ציין ויין פארק, נשיא ומנכ"ל LG ארה"ב, שחתם על ההסכם יחד עם ג'ודית אנק, מנכ"ל EPA. "החל מההתחייבויות השאפתנית שלנו להפחתת השימוש בפחמן וכלה במאמצים הסביבתיים חובקי העולם שלנו  לפיתוח וייצור מזגנים ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה בעלי נצילות אנרגטית גבוהה ואשר מקטינים בהרבה את הנזק שנגרם לסביבה תוך דגש על שיפור איכות החיים של הצרכנים שלנו".
עוד נקבע בהסכם שנתחם בין הגופים כי LG תגיש דוח מצב שנתי לסוכנות להגנת הסביבה במטרה לאפשר לאחרונה להעריך את היתרונות הסביבתיים הקשורים לפעילותה של LG. מהלך זה יאפשר לסוכנות האמריקאית לספק משוב ל- LG בנוגע לשיפור ביצועיה הסביבתיים.
LG שהכריזה אשתקד על השקת קו מזגנים חדש וידידותי לסביבה לשוק הביתי האמריקני, הודיעה כי בכוונתה להפוך את מטה החברה באינגלווד קליפס, ניו ג'רסי, לבעל תקןLEED Gold, תו האיכות היוקרתי של התאחדות הבונים האמריקנית. בנוסף, מתכוונת החברה להסב 15 סניפים נוספים של בארה"ב, לחסכוניים באנרגיה בהתאם לתקנים של EPA.
 


פי.סי.חץ