ASHRAE פרסם מדריך מיזוג וקירור חדש לבתי חולים ומרפאות

ASHRAE פרסם מדריך מיזוג וקירור חדש לבתי חולים ומרפאות

מכיל קובץ נהלים מפורט לתכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר, חימום וקירור

ASHRAE, ארגון הגג של מהנדסי מיזוג אוויר, קירור וחימום האמריקני, פרסם לאחרונה מדריך חדש המכיל קובץ נהלים מפורט לתכנון, התקנה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר, חימום וקירור לבתי חולים ומרפאות, עבור מהנדסים, אדריכלים, יועצים, קבלנים מנהלי תחזוקה ואנשי מקצוע אחרים שעוסקים בתחום.
המדריך מכיל בנוסף אוסף גדול של המלצות מעמיקות בתכנון מערכות שכאלה ואשר מבוסס על ניסיון רב שנצבר לאורך השנים ואשר חוסך כאבי ראש ומשאבים מיותרים מהנוגעים בדבר, כולל טיפים חשובים באחזקת מערכות וחסכון באנרגיה. מדובר במהדורה שנייה ועדכנית של מדריך שיצא לפני כעשר שנים, אשר משווק על ידי מחלקת ההוצאה לאור של איגוד המהנדסים האמריקני.
"המדריך מציג סיכום אחיד ומקיף של רקע הנדסי בתחום המיזוג והקירור, כיצד לעמוד בתקנים הנדרשים וחלופות לשיטות הנדסיות הטובות ביותר שמעבר לדרישות המינימום", אמר דניאל קוינגשופר, עורכו של המדריך. "המטרה העקרונית של המדריך היא להציג את השוני בתכנון והקמת מערכות מיזוג אוויר, קירור וחימום עבור בתי חולים ומרכזים רפואיים אחרים".
מי שמעוניין יכול לרכוש את המדריך“HVAC Design Manual”  דרך אתר האינטרנט של ASHRAE במחיר 99 דולר לחברי הארגון ו-115 דולר לכאלה שאינם נמנים על שורות הארגון.
 


פי.סי.חץ