ביקוש הולך וגובר למערכות מיזוג חסכוניות בתחום מרכזי הנתונים

ביקוש הולך וגובר למערכות מיזוג חסכוניות בתחום מרכזי הנתונים

המחקר החדש קובע שחסכון באנרגיה הנו מסוג הגורמים שימשיכו להשפיע על שוק הדאטה סנטרים בטווח הארוך.

הביקוש להתייעלות אנרגטית ימשיך להוות מרכיב מרכזי בהתפתחות ובצמיחה של מרכזי הנתונים בשנים הקרובות, כך קובע מחקר חדש שפרסם ארגון מרכזי הנתונים הבריטי.
על-פי תחשיבי החוקרים הבריטים, שוק הקירור ומיזוג האוויר למרכזי נתונים ייהנה בשנים 2014-2018, מביקוש חסר תקדים שיסתכם בכ-263 מיליון ליש”ט וזאת בזמן שתחום מרכזי הנתונים גילגל על פי ההערכות כ-1 מיליארד לש”ט בשנת 2013, והמשיך למעשה במגמת העלייה מזה שנתיים ברציפות.
המחקר החדש קובע שחסכון באנרגיה הנו מסוג הגורמים שימשיכו להשפיע על שוק הדאטה סנטרים בטווח הארוך. יש לציין כי מרכיב עלות החשמל מהווה כ-40-45 אחוז מסך עלויות התפעול, כך שבאופן טבעי השחקנים המובילים בשוק שמים את יהבם על נושא ההתייעלות האנרגטית.
“ההתמקדות בחסכון באנרגיה תמשיך להוות זרז מרכזי בפיתוח מוצרים חדשים במיוחד בכל הקשור לנושא התכנון, קובעים עורכי המחקר. עוד קובע הדו”ח כי יש לקחת בחשבון משתנים כגון קירור אוויר טבעי, קירור מים לאתרים שנמצאים במים או של מרכזי הנתונים המצויים מתחת לפני הקרקע. דוגמא אחת היא במרכז הנתונים למועצת העיר בריסטול שהונח מתחת לאדמה בסמוך לחפיר, עם ניצול המים מהחפיר לטובת קירור מרכז הנתונים..
כאמור הביקוש צפוי להמשיך לגדול, במיוחד בקרב ארגונים שעסקים בהייטק, תקשורת, ספקי תוכן וספקי שירותים פיננסיים בפרט בחציון השני של השנה.


פי.סי.חץ