השימוש במזגנים גורם לעלייה במזג האוויר במרחב העירוני

השימוש במזגנים גורם לעלייה במזג האוויר במרחב העירוני

האם השימוש במזגנים גורם לעלייה בטמפרטורה השוררת בלילות בערים?

האם השימוש במזגנים גורם לעלייה בטמפרטורה השוררת בלילות בערים? מחקר חדש של אוניברסיטת אריזונה סטייט מצביע על קשר ישיר בין השימוש המוגבר במערכות מיזוג אוויר לעלייה של לפחות 1 מעלה צלזיוס  במרחב האורבני, תופעת המכונה “חום אי אורבני”.
החוקרים מציינים כי החום שפולטים המזגנים בעיקר בתקופת הקיץ ואשר כלוא בין הבניינים, יוצר מעגל חום שבסיכומו מטפסת הטמפרטורה כאמור בלפחות מעלה אחת בערים. במשך 10 ימי קיץ בדקו החוקרים את הנושא באמצעות מודלים ממוחשבים מיוחדים שפותחו ואשר עוקבים אחר השינויים המתחוללים במזג האוויר בהשפעת המזגנים. למרות השימוש המוגבר במזגנים במשך היום, ההבדל הגדול בטמפרטורה נרשם דווקא תמיד בלילה.
“המחקר שלנו הוכיח מעל לכל ספק הבדל של 1 מעלה אחת צלזיוס בערים בעלות אקלים חם ויבש עקב השימוש במערכות מיזוג אוויר”, ציין פרופ’ פרנסיסקו סלמנקה שעומד בראש המחקר החדש. “נראה כי העלייה במד המעלות היא פועל יוצא של הביקוש הרב למזגנים”.
העלייה בטמפרטורה שמצאו החוקרים, מצטרפת לשורה ארוכה של תופעות אקלימיות הכלולות באפקט החממה ופעילות מרובה במרחב האורבני כולל הצטברות חום בגושי הבטון, חום שנוצר מתנועת כלי הרכב המוגברת, מהתאורה, ממשטחים כהים וכמובן ממגדלי מגורים ומסחר.
לדברי EPA, איי החום לא רק שגורמים לאי נוחות בקרב הציבור אלא גורמים לבזבוז באנרגיה בשל הגדלת השימוש במזגנים במטרה לצנן את הטמפרטורה, פגיעה מוגדלת בסביבה כולל פליטה רבה יותר של מזהמים ואף משפיעה על בריאות הציבור כולל פגיעה באיכות המים. יש לציין כי במרבית בתי האב מותקנים כיום מזגנים בעיקר מרכזיים או מיני מרכזיים וגם בבתי העסק, בהיקף גבוה בהרבה מהמקובל בעולם המערבי.
צוות החוקרים ממליץ בשורה התחתונה לנצל את החום הרב שפולטים המזגנים לחלל לטובת יצירת אנרגיה טבעית שכמובן תביא לחסכון משמעותי באנרגיה בטווח הארוך.


פי.סי.חץ