אורמת תעשיות והבת אורמת טכנולוגיות מתמזגות

אורמת תעשיות והבת אורמת טכנולוגיות מתמזגות

משפחת ברוניצקי, המחזיקה ב-15.1% ממניות חברת אורמת תעשיות, מכרה 1 מיליון מניות בהיקף של כ-26 מיליון שקל (כ-1% מהמניות). שער הבסיס של המניה עמד בעת המכירה על 26.18 שקלים וככל הידוע העסקאות בוצעו בשער של 26 שקלים למניה.

אורמת עוסקת בפיתוח וייצור טורבינות כח להספקת אנרגיה חשמלית. את החברה הקימו ופיתחו יהודית ויהודה ברוניצקי, אך הם נאלצו להכניס שותף חזק - קרן פימי (24.2%) בעקבות מאבק שליטה עם חברת נורסטאר.
בחודש יוני מכרו הברוניצקים 1.5% ממניות אורמת תעשיות תמורת 46.1 מיליון שקל. אז נמכרו 1.69 מיליון מניות נמכרו בשער של 2.7.3 שקלים למניה. מכירות המניות הרבות שנאלצה משפחת ברוניצקי לבצע נעשתה כאמור בגלל אותו מאבק שליטה שבגללו נטלה מבנק הפועלים הלוואה של 150 מיליון דולר בשנת 2007.
במקביל, הודיעו אורמת   תעשיות ואורמת  טכנולוגיות על כניסתן להסכם החלפת מניות. במסגרת ההסכם נקבע כי מחזיקי אורמת תעשיות יקבלו מניות בחברת אורמת טכנולוגיות כך שלאחר השלמת החלפת המניות, אורמת תעשיות תהפוך לחברה פרטית בבעלותה של אורמת טכנולוגיות.
יצחק אנג’ל, מנכ”ל החברה: “פישוט מבנה ההחזקות הינו צעד חשוב בהצפת הערך החבוי בפעילות הקבוצה. אנו מאמינים כי מהלך זה יטיב עם כלל בעלי המניות שלנו. עם השלמת המהלך תוכל אורמת למקד את כל תשומת הלב הניהולית שלה בפיתוח עסקיה ולהמשיך לבסס את מעמדה כחברה גלובלית המובילה בתעשייה בה היא פועלת”.
דורון בלשר, סמנכ”ל הכספים: “הפיכתה של אורמת לחברה ציבורית אחת תקטין משמעותית את העלויות הרבות הכרוכות בניהול שוטף של שתי חברות ציבוריות. פישוט מבנה ההחזקות יאפשר לחברה להתרכז אך ורק בפעילותה ובפיתוח עסקיה”.
העסקה צפויה להסגר במהלך הרבעון הראשון של 2015, והינה כפופה למספר תנאים: אישור בעלי המניות של אורמת תעשיות אשר נדרש עד לסוף 2014; אישורים רגולטוריים שונים; אישור בית המשפט בישראל; תנאים מקובלים אחרים.
הרווח ברבעון השלישי של החברה הסתכם ב-16.8 מיליון דולר, לעומת רווח של 21.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הושפע בעיקר מעלייה של 3.6 מיליון דולר בהוצאות מימון.
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב- 141.5 מיליון דולר, לעומת 130.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, והן משקפות עלייה בשיעור של 8.2%. העלייה נבעה מעלייה בהכנסות ממכירות חשמל בשיעור של 15.2% לעומת רבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות ממכירות חשמל קוזזה בחלקה מירידה בהכנסות ממכירות מוצרים בשיעור של 6.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.


פי.סי.חץ