ירידה של 15% בהיקף ההשקעה באנרגיה מתחדשת

ירידה של 15% בהיקף ההשקעה באנרגיה מתחדשת

האם ירידתם של מחירי הנפט משפיעים על הביקוש באנרגיה מתחדשת?

סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת על ירידה משמעותית בהיקף ההשקעה באנרגיה ידידותי לסביבה ובתחנות כוח המבוססות על רוח בפרט ברביע הראשון של שנת 2015. סך הכל נאמד  היקף ההשקעה העולמי באנרגיה ירוקה ב-50.5 מיליארד דולר, ירידה של 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה הסתכמה ההשקעה ב-59.3 מיליארד דולר.
בארצות הברית דווח על עלייה בהשקעה ב-2% ל-9.6 מיליארד דולר. היקף ההשקעה בענף באירופה ירד ב-30% ל-9.7 מיליארד דולר, ואילו בסיון ירדה ההשקעה ב-24% ל-11 מיליארד דולר ובברזיל ירדה ההשקעה ב-62% ל-1.1 מיליארד דולר.
הירידה הדרסטית במחירי הנפט  שהתבטאה בכ-50% והתגברות השימוש בגז הנחשב זול ונקי לעומת מקורות אנרגיה אחרים, גרמה לדברי גורמים בתעשיית האנרגיה המתחדשת לקיטון חד בנטייה לפתח מקורות אנרגיה תחליפיים ממקורות מתחדשים. אולם לפי שעה נראה שהשפעת מחיר הנפט מצומצמת מאד, וספק אם ניתן לייחס לה את הירידה הרבעונית בהשקעות באנרגיה מתחדשת. הנתונים הושפעו גם מעליית שער הדולר מול היורו ומטבעות אחרים, כך שסכומי ההשקעות ביורו מתורגמים לערכים נמוכים יותר בדולר. בבלומברג מעריכים שהיקף ההשקעה במקורות אנרגיה נקיים יישאר השנה ברמה דומה לזו שהיתה אשתקד.


פי.סי.חץ