צירון חתמה על מזכר הבנות לבניית תחנת כוח בגאנה

צירון חתמה על מזכר הבנות לבניית תחנת כוח בגאנה

בתי זיקוק צירון העוסקת במתן שרותי יעוץ ויזום עסקאות בתחום בתי זיקוקי חתמה על מזכר הבנות להקמת תחנת כוח.

 מזכר ההבנות נחתם בין החברה והשותף המקומי, Osam Energy, ונקבע כי תחנת הכוח צפויה להיות בהספק של 10.5 מגאוואט, היקף ההשקעה הצפוי הינו כ – 8 מיליון דולר ומשך הזמן הדרוש לבנייתה נאמד ב – 12 חודש.
בשלב ראשון עתידה תחנת הכוח לספק חשמל לתושבי האזור, אשר סובל מהפסקות חשמל תכופות ואספקה שאינה סדירה הפוגעת באיכות החיים ובכלכלת האזור. בשלב השני תבחן החברה את שילוב פרויקט תחנת הכוח יחד עם פרויקט הקמת בית הזיקוק המפורק אשר החברה חתמה מזכר הבנות בעניינו בחודש אפריל האחרון.
במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי צירון תספק את הציוד והמעטפת הטכנולוגית וההנדסית לפרויקט הקמת תחנת הכוח ו – Osam Energy תספק את הקרקע והאישורים הנדרשים לצורך הפרויקט. החברות תפעלנה במסגרת חברה חדשה משותפת, עם זכויות שוות. החברה המשותפת תפעל לגיוס מימון לצורך רכישת הציוד הנדרש להקמת תחנת הכוח ותפעולה, וכן לצורך שיפוצו ושינועו של ציוד כאמור. הצדדים הסכימו כי עלות הרכישה של כל הציוד הנדרש להקמתה ותפעולה של תחנת הכוח, לרבות שיפוץ הציוד כאמור, לא תעלה על סך של 8 מיליון דולר ארה”ב, והכול בהתאם להסכם מכירה ורכישה שייחתם וייערך בנוסח מוסכם על הצדדים, בתוך 3 חודשים ממועד החתימה על מזכר ההבנות 
למועד זה החברה בוחנת הצעות מגורמים פיננסים בארה”ב, טורקיה ואפריקה וכן בוחנת הצעות מגורמים הנדסיים אשר עשויים לקחת חלק בהקמת הפרויקט.
במקביל, חתמה החברה הישראלית על מזכר הבנות עם חברה מליבריה בשם ECOWAS Refinery Liberia Limited לצורך הקמתו של בית זיקוק בכושר ייצור של עד 100 אלף חביות ביום, אשר יאותר על ידי החברה.
רוני קופפרברג, מנכ”ל צירון: “אנו ממשיכים במימוש האסטרטגיה של החברה להפוך לשחקן משמעותי בתחום האנרגיה במערב אפריקה. ההסכם לייעוץ וליווי פיננסי עם Aldwych הוא שלב נוסף במימוש הקמת הפרויקט בליבריה וכולל סקר היתכנות שיוגש לרשויות ומודל פיננסי שיוצג לממשלת ליבריה. ל – Aldwych ניסיון במימון פרויקטים מסוג זה והם פועלים לגיוס משקיעים בהיקף משמעותי לפרויקט. אנו מאמינים כי התקדמות בפרויקט בליבריה, כמו גם בשאר הפרויקטים בהם אנו מעורבים, עשויים ליצור ערך לבעלי המניות של החברה”.


פי.סי.חץ