הושלמה הקמת מיזם המים המשותף של שטראוס והאייר

הושלמה הקמת מיזם המים המשותף של שטראוס והאייר

חברת שטראוס הודיעה לבורסה כי חברת הבת שטראוס מים השלימה את הליך הרה-ארגון במיזם המשותף בסין ושילמה כ-31 מיליון ש”ח לחברה מקבוצת האייר.

במסגרת הארגון מחדש, עסקי המיזם המשותף יועברו לחברה חדשה אשר תעסוק במחקר, פיתוח, התקנה, מכירה, תחזוקה, טיפול וטיהור מים, ותכלול מעתה גם מוצרים לטיהור מים בטכנולוגיית אוסמוזה הפוכה שעד כה היו בבעלות האייר. 
בהתאם להסכם המיזם המשותף עם החברות מקבוצת האייר, 66% מהחברה תוחזק על-ידי האייר, ושטראוס מים תחזיק ב-34% המניות הנוספות. עבור השלמת חלקה של שטראוס מים במניות החברה ל-34%, שטראוס מים שילמה להאייר כ-31 מיליון ש”ח. בהתאם להסכם המיזם המשותף, לשטראוס מים ניתנה אופציה לרכוש בשנת 2017 עד 15% נוספים בחברה בהתאם להערכת שווי של החברה שתתבסס על התוצאות הכספיות שלה לשנת 2016 ובכל מקרה לא תעלה על כ-90 מיליון ש”ח. 
כמו כן, מסדיר הסכם המיזם המשותף את היחסים בין הצדדים ואת חלקם בניהול החברה וקובע כי הדירקטוריון יכלול 5 דירקטורים, כאשר 3 ימונו על ידי האייר ו-2 ימונו על ידי שטראוס מים. יו”ר הדירקטוריון ימונה על ידי שטראוס מים ומנכ”ל החברה ימונה על ידי הדירקטוריון בהמלצת האייר. 
בנוסף, חתמו שטראוס מים והחברה על הסכם רישיון לפיו העניקה שטראוס מים לחברה רישיון שימוש בלעדי בטכנולוגיית המייז לטריטוריית סין. החברה תקבל שירותי הפצה, שיווק, מכירה ופיתוח מקבוצת האייר. 
מחזור המכירות של המיזם המשותף (פרופורמה) לשנת 2014 עמד על כ-210 מיליון ש”ח, עם קצב צמיחה שנתי של כ-67% בהשוואה לשנת 2013.


פי.סי.חץ