אורמת החלה להקים תחנת כוח גיאותרמית בהונדורס

אורמת החלה להקים תחנת כוח גיאותרמית בהונדורס

אורמת טכנולוגיות, בשליטת קרן פימי, החלה בעבודות ההקמה של תחנת הכוח הגאותרמית Platanares שבהונדורס.

 
 כושר הייצור המתוכנן של התחנה צפוי להיות בהיקף של 35 מגה-וואט, והתחנה צפויה לייצר בממוצע הכנסות שנתיות של 33 מיליון דולר.
פלטנרס הינו פרויקט BOT לתקופה של 15 שנים ממועד ההפעלה של התחנה. החברה ביצעה קידוחים ובדיקות מקיפות שהושלמו בדצמבר 2015 ותמכו בהחלטה להגדיל את כושר הייצור המתוכנן ל-35 מגה-וואט וזאת לעומת התכנון המקורי של כ-18 מגה-וואט.
אורמת טכנולוגיות תמכור את החשמל שתייצר בתחנה בעיקר על פי הסכם ל-30 שנה שנחתם עם שהיא חברת החשמל הלאומית של הונדורס. הפרויקט צפוי ליהנות מפטור ממס ב-10 שנות ההפעלה הראשונות על פי החוק לעידוד הייצור של אנרגיה מתחדשת שנחקק בהונדורס ב-2007. לדברי אורמת טכנולוגיות, הפעלתה המסחרית של התחנה צפויה עד לסוף שנת 2017.
במקביל, הודיעה אורמת טכנולוגיות על הפעלה מסחרית של תחנה 4 באולקריה שבקניה והגדלת כושר הייצור של הקומפלקס ב-29 מגה-וואט ל-139 מגה-וואט.  
תחנה 4 תמכור חשמל לחברת החשמל המקומית (KPLC) תחת חוזה ל-20 שנה.  באוקטובר 2015 חתמה אורמת על תיקון לחוזה החשמל עם KPLC המאפשר את הגדלת כושר הייצור של תחנה 4, בשלבים, לסך של 100 מגה-וואט.
יצחק אנג’ל, מנכ”ל אורמת טכנולוגיות:
“עם תחילת ההפעלה של תחנה 4, קומפלקס אולקריה, המייצר כ-140 מגה-וואט, יספק חשמל נקי ואמין ללמעלה מ-250,000 משקי בית בקניה, תוך תמיכה בחזון לשנת 2030 של ממשלת קניה להגדלת כושר הייצור. אנו גאים להיות חלק מהמאמצים של קניה, ורואים בקומפלקס זה מרכיב עיקרי באסטרטגיית ההתרחבות הגיאוגרפית שלנו. 
כעת, עם השלמת התנאים המסחריים, אנו נבחן את ההיתכנות של הרחבה עתידית של קומפלקס אולקריה כמו גם אפשרויות נוספות אשר יתמכו בצמיחה שלנו בקניה”.


פי.סי.חץ