גידול של 26% בהכנסות אורמת ברבעון הראשון

גידול של 26% בהכנסות אורמת ברבעון הראשון

הכנסות אורמת טכנולוגיות ברבעון הראשון של 2016 הסתכמו ב-151.6 מיליון דולר לעומת 120.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 26.1%.


הכנסות מגזר החשמל עלו ב-19.9% והסתכמו ב-107.9 מיליון דולר ברבעון הראשון לעומת 90.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ייצור החשמל עלה ל-1.4 מיליון מגה-וואט שעה, גידול של 16.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות מגזר המוצרים צמחו ב-44.4% והסתכמו ב-43.7 מיליון דולר ברבעון הראשון לעומת 30.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-29.3 מיליון דולר, 0.59 דולר מניה, לעומת 10.0 מיליון דולר, 0.21 דולר מניה, ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הגולמי של החברה שבשליטת קרן פימי, צמח ב-45% ברבעון הראשון של 2016 בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2015 כלומר, בשיעור כמעט כפול משיעור הגידול בהכנסות, והסתכם ב-64 מיליון דולר, שהם 42.1% מההכנסות, לעומת 36.6% מהמחזור ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי של אורמת טכנולוגיות גדל ב–69.3% ברבעון הראשון של 2016 בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2015, והסתכם ב-50.5 מיליון דולר - 33.3% מהמחזור, בהשוואה ל-24.8% מהמחזור ברבעון המקביל ב-2015. זאת, בגין גידול ברווח וברווחיות הגולמית וירידה של 14% בהוצאות ההנהלה והכלליות ברבעון החולף, לעומת הרבעון המקביל לרמה של 8.7 מיליון דולר.
תחזית המכירות והרווח התפעולי התזרימי הסתכמה ל-80.2 מיליון דולר, עלייה של 22.8% בהשוואה ל-65.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
יצחק אנג’ל, מנכ”ל אורמת: “תוצאות הרבעון מהוות התחלה מצוינת לשנת 2016. הן משקפות את המיקוד שלנו בהתייעלות בייצור ובתפעול התחנות אשר הוביל לגידול בהכנסות, לשיפור שעורי הרווח ולהגדלת תחזית המכירות והרווח התפעולי התזרימי
ב-22.8% כמו גם את הרווח הנקי ב-191.8% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד. אנו צופים כי בשנת 2016 שעורי הרווח הגולמי במגזר המוצרים יהיו גבוהים מהממוצע הודות למחירי הסחורות הנמוכים, לתרומה של מספר חוזים גדולים ולהכרה גבוהה יותר בהכנסות. שעורי הרווח הגולמי צפויים להתייצב ב-2017”.
אנג’ל הוסיף כי החברה מאשררת את תחזית ההכנסות שלה ומצפה להכנסות של 620-640 מיליון דולר בשנת 2016, עם הכנסות במגזר המוצרים של 210-220 מיליון דולר. 
בנוסף, אורמת הודיעה על זכייתה בחוזה בהיקף של 36 מיליון דולר לביצוע רכש תכנון והקמה של תחנת כוח גיאותרמית בניו זילנד. החברה צופה שתסיים את הקמת הפרויקט ב-2018.


פי.סי.חץ