אנלייט קיבלה אישור לחישמול פרויקט הרוח לוקובאץ’ בקרואטיה

אנלייט קיבלה אישור לחישמול פרויקט הרוח לוקובאץ’ בקרואטיה

על פי כושר הייצור של המתקן ומדידות הרוח שנעשו באתר, החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון אירו לשנה ממכירת החשמל בתקופת האסדרה

 

 

אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת על אבן דרך משמעותית לקראת ההפעלה המסחרית של פרויקט הרוח בקרואטיה (פרויקט לוקובץ’) בהספק של כ-49 מגה-וואט, הכוללת קבלת אישור פורמאלי לתחילת חיבור הפרויקט לרשת החשמל בקרואטיה ותחילת תקופת הרצה. תהליך חיבור הפרויקט לרשת החשמל מבוצע באופן הדרגתי וכחלק מתהליכי ההרצה והבדיקות של חיבור הפרויקט בפועל. במהלך תקופת ההרצה צפוי הפרויקט לייצר חשמל באופן הדרגתי, ויניב תקבולי חשמל בהיקף חלקי.
באנלייט מעריכים כיום כי השלמת תקופת ההרצה, קבלת הרישיון הקבוע לפרויקט וכן חיבור מלא של הפרויקט לרשת החשמל יושלמו עד לחודש מרץ 2018, אז יתאפשרו תקבולי חשמל מלאים.
 על פי כושר הייצור של המתקן ומדידות הרוח שנעשו באתר, החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות בהיקף של כ-13 מיליון אירו לשנה ממכירת החשמל בתקופת האסדרה (14 שנים). לאחר תקופה זו, מכירות החשמל יבוצעו בתנאי שוק, אשר על פי הערכת החברה יעמדו על כ-6.5 מיליון אירו לשנה.
 גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט, מציין: "לוקובץ’ היא חוות טורבינות הרוח הגדולה ביותר שהוקמה על ידי אנלייט עד כה, ופרויקט הרוח הגדול ביותר בקרואטיה. בחודשים האחרונים פעלנו במרץ על מנת להשלים את בניית הפרויקט לפני סיומה של השנה. הכניסה המוקדמת של החברה, בשלבי פיתוח הפרויקט, הביאה לידי ביטוי את כל יכולות הליבה שלה בייזום, תכנון הנדסי, מימון וניהול ההקמה של מיזמי אנרגיה מתחדשת". 
ההשקעה בפרויקט בוצעה באמצעות מיזם ההשקעות "מובילים" המנוהל באמצעות אנלייט ומוחזק בשותפות ע"י אנלייט (50%), והמוסדיים הראל (10%), פניקס (20%) ומגדל (20%). 
בנובמבר האחרון דיווחה החברה כי לצורך הקמת הפרויקט נחתם הסכם אספקה של טורבינות רוח מול החברה הבינלאומית “GE” אשר סיפקה לפרויקט 16 טורבינות בהספק כולל של כ-49 מגה-וואט. בנוסף לכך חברת “GE” תספק שירות מלא לפרויקט לתקופה של 15 שנים הכולל היקף זמינות שירות לפרויקט של 97% תוך אספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך. 
כזכור, הסכמי המימון של הפרויקט נחתמו מול שני בנקים אירופאים מובילים, בעלי ניסיון רב בתחום מימון פרויקטי תשתית ואנרגיה, בנק “ERSTE” - האוסטרי, ו-“PBZ”  מקבוצת INTESA האיטלקית. על פי מתווה העסקה העמידו הבנקים מסגרת מימון בחיתום מלא בהיקף של כ-49.5 מיליון אירו המהווה כ-75% מעלות ההקמה הכוללת של הפרויקט, כאשר חברת הפרויקט העמידה את יתרת ההון, בהיקף של 25% מעלות הפרויקט. תקופת ההלוואה כוללת את תקופת ההקמה ועוד 13 שנים ממועד ההפעלה המסחרית. תקופת ההתחייבות לתעריף ההזנה לרשת תחת האסדרה בקרואטיה הינה 14 שנה. 
בנוסף, דיווחה החברה בדוחות הכספיים האחרונים על התקדמות משמעותיות בפיתוח פרויקטי הרוח הגדולים בישראל - "רוח בראשית" ויתיר".


פי.סי.חץ