הנציבות האירופית מציעה שינויים בתיוג נורות חשמל

הנציבות האירופית מציעה שינויים בתיוג נורות חשמל

ה- FTC מציע לפטור מדרישות התיוג סוגים מסוימים של נורות שאינם עומדים בסטנדרטי היעילות 2013

הנציבות האירופית מציעה שינויים לדרישות התיוג של נורות חשמל אשר נקבעו ביולי, 2010. באופן ספציפי, ה-FTC מציע להאריך את תאריך הכניסה לתוקף של הדרישות הללו, מה-19 ביולי, 2011 ל-1 בינואר, 2012, על מנת להעניק ליצרנים זמן נוסף כדי לאפשר להם להחיל את הדרישות החדשות בצורת הדבקת התוויות על המוצרים.              
ה-
FTC מציע בנוסף לפטור מדרישות התיוג סוגים מסוימים של נורות שאינם עומדים בסטנדרטי היעילות 2013.                          
ה-
FTC הודיע לפני מספר חודשים על כוונתו לאמץ תקנות אשר תדרושנה הדבקת תוויות חדשות על חבילות המכילות נורות חשמליות. התקנות תחייבנה את התווית בקדמת החבילה לציין את בהירות הנורה ביחידות לומן ולא וואט. כמו כן, על התווית יהיה לציין את עלות האנרגיה השנתית המוערכת עבור הסוג המסוים של הנורה.                                          
בנוסף, התקנות תדרושנה כי בצד האחורי של כל חבילת נורות תופיע תווית המציינת פרטים חשובים ביחס לנורות, בדומה לרשימה המופיעה בחבילות מוצרי המזון המפרטת את הרכיבים התזונתיים. הפרטים יכללו אינפורמציה בנוגע לבהירות הנורה, תוחלת החיים שלה, סוג האור ("חם" או "קר"), ההספק החשמלי שלה בוואטים וכן האם היא מכילה כספית. בנוסף, הכלל ידרוש כי יצוין על גבי כל נורה מהי מידת בהירותה (בלומנים) וכן האם היא מכילה כספית.
                                                                                                               


פי.סי.חץ