לודן משקיעה 6 מיליון אירו במתקן ביוגז בהולנד

לודן משקיעה 6 מיליון אירו במתקן ביוגז בהולנד

זיכיון השותפות הינו ל- 12 שנים בתעריפים מסובסדים ומובטחים לתקופת הזיכיון

חברת לודן מרחיבה את פעילות חטיבת איכות הסביבה: לודן הנדסה, העוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות התעשייה התהליכית ופרויקטים באנרגיה מתחדשת, מודיעה כי חברת הבת בהולנד "לודן אנרגיות מתחדשות" (LRE) נבחרה לשמש כקבלן הראשי להקמת מתקן ביוגז בהולנד להפקת אנרגיה חשמלית מפסולת חקלאית בהיקף השקעה כולל של כ-6 מיליון אירו ולתקופת הקמה המוערכת בכ-8 חודשים. היזמות, בעלת הזיכיון, הינה Agro Giethoorn Energy B.V, המוחזקת על ידי שותף מקומי (60%) ועל ידי "לודן אנרגיות חול" (LEO) חברה בת בקבוצת לודן (40%). 
זיכיון השותפות הינו ל- 12 שנים בתעריפים מסובסדים ומובטחים לתקופת הזיכיון. 
לודן מעריכה כי עם הקמת המתקן והפעלתו, ועל בסיס החזקתה בחברה היזמית, ינבעו לה רווחים ממכירת החשמל. בכוונת לודן לממן את השקעתה בחברה ההולנדית, כ-0.5 מיליון אירו מכספי הלוואה שהועמדה לה בישראל ממוסדות פיננסיים לצורך פיתוח עסקיה. לודן חתמה בחודשים האחרונים מול גופים מוסדיים על הסכם לגיוס הון פרטי בהיקף של 35 מיליון שקל לטובת השקעה בפרויקטי אנרגיה מתחדשת באירופה, בהם קיימת מורכבות טכנולוגית ומתוך כוונה שחברות בנות מקבוצת לודן תשמשנה כזרוע הביצועית במתכונת Turn Key. 
ארנון אהרון, מנכ"ל משותף בלודן ציין כי "ההשקעה במתקן הביוגז החדש בהולנד הינה הזדמנות עסקית חשובה עבורנו להרחבת פעילות חטיבת איכות הסביבה ואנרגיה בקבוצה ולהמשך יישום אסטרטגיית החברה להשקעה במיזמי אנרגיה במדינות בהן הרגולציה מוסדרת". 


פי.סי.חץ