משרד האנרגיה והמים פרסם את אומדן עלויות האנרגיה להסקה לחורף

משרד האנרגיה והמים פרסם את אומדן עלויות האנרגיה להסקה לחורף

מחשבון המאפשר לכל אחד ואחד לחשב את עלויות האנרגיה לחימום הבית לחורף 2012-2013

כדי לסייע לכם לדעת כמה אתם מוציאים על חימום הבית ולגלות כיצד ניתן לקצץ בהוצאות ההסקה, פרסם משרד האנרגיה והמים מחשבון המאפשר לכל אחד ואחד לחשב את עלויות האנרגיה לחימום הבית לחורף 2012-2013. 
הנתונים מחושבים עבור הסקת דירה בשטח של 100 מ"ר, הסקת חדר מגורים בשטח 30 מ"ר, הסקת חדר שינה בשטח 10 מ"ר וכן אמדן העלות ל-1 מ"ר שטח דירה מוסק. כמו כן, חישוב התפלגות העלויות נעשה על פי חמישה פרמטרים המשפיעים על צריכת האנרגיה להסקה: אזור אקלים, גודל השטח המוסק, סוג ומיקום הדירה, רמת בידוד תרמי וזמן החימום. האומדנים מוצגים בטבלאות המתייחסות לדירות בקומה עליונה, קומה תחתונה על העמודים ובית בודד, ולדירות בקומת ביניים במבנה רב קומות.
להשגת חימום יעיל וחסכוני, מומלץ לקרוא את המלצות המשרד לשימוש יעיל באנרגיה להסקת דירה ובהפעלת מערכת הסקה מרכזית, המופיעות באתר משרד האנרגיה והמים. להלן הקישור הרלבנטי:
http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/ECConsumers/Pages/GxmsMniHomeHeatingInWinter.aspx.
שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו: "המחשבון הוא כלי עזר שיתרום לכל משק בית בניהול הוצאותיו. לצד החיסכון הכספי, בכוחו לצמצם את השימוש בחשמל ובכך לסייע למאמצי המשרד להתייעלות אנרגטית ולהורדת זיהום האוויר בישראל. אני מציע לכולם להיכנס לאתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים וללמוד כיצד ניתן להוסיף ולחסוך".


פי.סי.חץ