תוספת בניית קומות בתמ

תוספת בניית קומות בתמ"א 38 תותנה בהוספת סידורי כבאות

התקנה נמצאת לקראת אישור במשרד המשפטים ואישור שר הפנים

הרשות הארצית לכבאות והצלה תאפשר לקבלנים להוסיף קומות בבניינים קיימים שעוברים חיזוק במסגרת תמ"א 38 בתנאי שיותקנו בבניין סידורי כבאות נוספים.
ברשות מסבירים כי במטרה ליצור מנוף כלכלי וכדאיות כלכלית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38, גובשה ברשות הארצית לכבאות והצלה, בתום דיונים עם כל הגורמים, תקנה שתאפשר תוספת בבניין קיים בכפוף להתקנת סידורי בטיחות אש. 
התקנה נמצאת לקראת אישור במשרד המשפטים ואישור שר הפנים.
על פי התקנה, בניין שמחויב חיזוק לרעידות אדמה ניתן יהיה להגביהו בשלוש קומות. דהיינו, בנין שגובהו עד 13 מ' ניתן יהיה להגביה עד לגובה של 22 מ', ובנין מעל 13 מ' ניתן יהיה להגביה עד ל-29 מ'.
הקבלן יחויב להתקין מערכת לשחרור עשן בגג המבנה, בכל קומה יותקן ברז כיבוי אש, ארונות חשמל, גז ומים יהיו מחומר לא דליק, בתוספת הדירות החדשות תותקן מערכת מתזים, אם יש חניון תת-קרקעי או מחסף במרתף- הם יופרדו מחדר המדרגות בדלתות אש. מעברי פירים וצנרת יאטמו נגד אש ועשן כדי ליצור הפרדת אש בין הקומות.
כמו-כן יחויב הקבלן להתקין בשטחים המשותפים שלטי הכוונה ותאורת חירום, גלאי עשן בכל הדירות ולהתקין מסתורי כביסה מחומרים לא דליקים.
יודגש כי למרות הגבהת המבנים לא נדרש להוסיף חדרי מדרגות מוגנים.
ראש אגף בטיחות אש וחקירות ברשות הארצית לכבאות והצלה, טפסר בכיר חיים תמם, ציין כי "אם תפרוץ שריפה במבנים שיעברו חיזוק ושדרוג, מערכות הבטיחות ימנעו את התפשטות השריפה. זה יוריד משמעותית את הסיכון לפגיעה ויהווה שיפור משמעותי של בטיחות האש בבניין".
"כמו-כן, אם תתרחש רעידת אדמה במדינת ישראל, חיזוק המבנים עשוי למנוע את התמוטטותם, מה שימנע פגיעה בחיי אדם ויאפשר ללוחמי נהאש להציל חיים באירועים אחרים".
 


פי.סי.חץ