גלילי גז המיועדים למזון יזכו לסימון מיוחד

גלילי גז המיועדים למזון יזכו לסימון מיוחד

הגזים העיקריים בהם נעשה כיום שימוש בתעשיית המזון הינם חמצן, חנקן ופחמן דו-חמצני ונגזרותיהם

ביוזמת ענף הגזים התעשייתיים בהתאחדות התעשיינים: לראשונה בישראל גלילי גז המיועדים למזון יזכו לסימון מיוחד, שימנע תקלות של העוסקים בגזים תעשייתיים בענף המזון.
גזים תעשייתיים הם כלי עבודה חיוני וחשוב בתעשיית המזון. על פי הנחיות משרד הבריאות הגזים המשמשים בתהליכי ייצור מזון והבאים במגע עימו, מחויבים להיות גזים ייעודיים למזון, העוברים בעת הייצור והאריזה פיקוח ובדיקות התאמה למזון וייצורם מחויב להיות מפוקח על ידי משרד הבריאות – שרות המזון. הגזים העיקריים, בהם נעשה כיום שימוש בתעשיית המזון, הינם חמצן, חנקן ופחמן דו-חמצני ונגזרותיהם.
במסגרת דיונים משותפים, שקיימו מינהל שרות המזון הארצי וענף הגזים התעשייתיים בהתאחדות התעשיינים, שהוקם במטרה להוות גוף גג להסדרת והטמעת בטיחות בעבודה עם גזים תעשייתיים, הוחלט לאחרונה ע"י חברי הענף לאמץ באופן וולונטרי החלטה לסימון גלילי גז המיועדים למזון באופן המבדיל אותם מגלילים לשימושים אחרים.
בימים אלו מתחילות החברות בענף הגזים התעשייתיים לסמן את הגלילים המיועדים למזון בהתאם לסימון: RAL 5021, במטרה כי סימון זה יסייע לשמירה על בטיחות ולמניעת תקלות של העוסקים בגזים תעשייתיים בענף המזון.
ענף הגזים התעשייתיים הקים את פורום הבטיחות בגזים תעשייתיים, על מנת להוות פלטפורמה של מידע, הדרכה וסיוע בנושאי בטיחות, תקנים, חקיקה ואכיפה, ייעוץ משפטי, תחבורה ועוד למנהלים, עובדים ולקוחות בתעשיית הגזים התעשייתיים בישראל. הפורום עומד לרשות משתמשי הגזים התעשייתיים ולרשות הציבור בכל שאלה.
 


פי.סי.חץ