אור הטבע מבקשת לאסור פרסומי כרומגן

אור הטבע מבקשת לאסור פרסומי כרומגן

חברת אור הטבע פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד האוסר על מתחרתה העסקית כרומגן מלפרסם כי המים היוצאים מדודי השמש שלה נקיים ו\או בריאים ו\או נעדרי עופרת.

חברת אור הטבע פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד האוסר על מתחרתה העסקית כרומגן מלפרסם כי המים היוצאים מדודי השמש שלה נקיים ו\או בריאים ו\או נעדרי עופרת.
במבוא לבקשה נאמר כי מדובר בהתנהלות מסחרית פרועה ופסולה מצדה של כרומגן אשר אינה בוחלת במסע פרסום שקרי, מסוכן, משולח רסן, שמטרתו להעביר לצרכנים מסר מטעה הסוטה מאורחות מסחר הוגנים.
זאת לדברי אור הטבע תוך שכרומגן מפרסמת בכל מקום ובפרט בכלי התקשורת כי המים היוצאים מדודי השמש שלה נקיים ובריאים ללא עופרת. כאשר בפועל לטענת אור הטבע, בידיה ראיות רבות המצביעות על כך כי המים היוצאים מדודי השמש של כרומגן רעילים, כוללים מתכות כבדות ומסוכנות, וחומרים מסרטנים, וכי המים אסורים לשתייה ולבישול.
אור טבע מציינת כי מעשים אלה של כרומגן המסכנים את בריאות הציבור מהווים עוולות מסחריות ונזיקיות כלפי אור הטבע, ועלולים לחסל את עסקה המתחרה עסקי לזה שלה והפועל מזה 58 שנים. זאת בשל כך שהם גורמים העדפה פסולה של מוצר כרומגן על חשבון אור הטבע והענף כולו.
אור הטבע ציינה כי מטרת התביעה וצו המניעה לגרום להפסקת ההטעיה והנזקים וכן גם לעמוד על קבלת פיצוי הולם בגין מעשי ומחדלי כרומגן. השופטת צילה צפת ביקשה לקבל את תגובת כרומגן לבקשה למתן צו מניעה זמני כנגדה.


פי.סי.חץ