לחמם בלי להסתכן

לחמם בלי להסתכן

מדי חורף אנו שומעים על אסונות שארעו כתוצאה משימוש לא זהיר באמצעי החימום השונים. להלן טיפים להתנהגות זהירה עם אמצעי החימום השונים

אנדרי מטיאס
 
בחורף קר, כך שחללים המחוממים לטמפרטורות נוחות מגבירים את התפוקה. עם זאת, בכל חלל חייבת להיות אפשרות לאוורור קבוע. בחלל סגור עולה ריכוז הפחמן הדו חמצני שנפלט בנשימה, ויורד ריכוז החמצן שבאוויר. במקומות סגורים בהם נעשה שימוש באש גלויה לחימום, כמו תנורי סולר, או שימוש באש סגורה בתהליכים תעשייתיים, למשל הסקת דוודים, נוצר מחסור בחמצן והצטברות פחמן חד חמצני.
חוסר חמצן מביא לתחושת נמנום, לכאבי ראש, לחוסר עירנות ולתאונות הבאות בעקבותיהם. הצטברות פחמן חד חמצני עלולה לגרום למוות.
חימום ואוורור
בימי החורף מתבקש לחמם את הבית, המשרד או חללי אולמות העבודה. שימוש באמצעי החימום השונים, מעבר לחסכון האנרגטי ולתפוקת  החשמל טומן בחובו סיכונים  כמו חשמל, אש וחנק  עד כדי מוות.  שימוש והפעלה נכונים ימנעו את הסיכון לחלוטין.  
חימום בתנורים הפועלים באש גלויה
בתקופה זו כשאנשים  מכינים את עצמם  לימים הקרים ועל מנת לגבות את מערכת החשמל - ניתן לצפות  לעליה  בשימוש  בתנורי הנפט  שהשימוש בהם היה נפוץ יותר בעבר. בחימום באמצעות אש גלויה (גז, נפט, סולר עצי בעירה) בתנורים שאין בהם ארובת אוויר צח המופעלים  בחללים סגורים (ללא אוורור) עלול להצטבר פחמן חד חמצני. פחמן חד חמצני הנו גז חסר צבע וריח. כמויות עודפות של פחמן חד חמצני עלולות לגרום  לסחרחורת, בחילות והקאה, עייפות, חולשה הרגשה כללית רעה ובמקרים אקוטיים  עד כדי  אבדן ההכרה ומוות. לכן חשוב ביותר להשאיר אוורור (לפתוח מעט את החלונות) וזאת כמובן בנוסף לבדיקת תקינות מערכת החימום.
תנורי חימום ניידים יורחקו מאזורים, חפצים ואביזרים דליקים כגון שטיחים, וילונות, ריהוט עץ וכד’. בשום מקרה אין להשאיר תנור דולק ללא השגחה. בתנורי גז הלהבה גלויה על כן אסור להשאירו פועל ללא השגחה ואין לטלטל אותו בזמן שהוא פועל. אורכו של הצינור הגמיש לאספקת הגז לא יעלה על 3 מטרים והוא חייב להיות צינור המתאים לתנורים.
מזגן
החימום במזגן הנו בטוח אולם המזגן יעיל בעיקר באזורים בהם הטמפרטורה בחורף לא נמוכה במיוחד. באזורים קרים מאוד המזגן יקפא ולא יפעל כראוי. יש להקפיד על בדיקת תקינות המערכת החשמלית על ידי בעל מקצוע מתאים ובמיוחד על תקינות כבל החשמל של המזגן ועל תקינותו של התקע. אין להכניס ידיים לאזור המפוח (המקום המוגן בתריס).
מפזר חום
תנור חשמלי עם מפוח לפיזור החום משמש לחימום אזורים קטנים וממוקדים. ניתן לטלטלו לאזור בו נמצאים. יש להקפיד לנקות את מפזר החום מאבק לפני תחילת השימוש, זאת כיוון שהאבק מתלהט ויכול לגרום לשריפה. אין לחסום את פתח יציאת האוויר וכניסתו. יש לשים לב לתקינות הכבל ולוודא כי התקע אינו מתחמם יתר על המידה.
תנור חימום חשמלי
יתרונם של תנורים אלה הוא ביכולתם לחמם אזור קטן ללא בזבוז אנרגיה על חדר שלם. חסרונם הוא ברמת הסיכון הגבוהה שלהם ובצורך תמידי בהשגחה.
יש להציב את התנור על משטח ישר ויציב הרחק משטיחים, ספות, וילונות או כל חומר דליק אחר. יש לבדוק שכבל החשמל והתקע בקצהו תקינים לכל אורכם. מומלץ לוודא שהתקע אינו מתחמם יתר על המידה כאשר התנור בפעולה. אין לטלטל את התנור כאשר הוא מחובר לחשמל ולוודא הרחקת כבל החשמל מחלקי התנור החמים.
רדיאטורים
החימום באמצעות רדיאטורים הנו בטוח יחסית לאמצעי החימום השונים. יש להקפיד על בדיקת תקינות לפני הפעלתם לאחר תקופת האחסו. הבדיקה תכלול בדיקה של כבל החשמל והתקע והפעלה ראשונית.
יש להרחיק ילדים קטנים מקרבת הרדיאטור הפועל כדי למנוע אפשרות של התקלות בו העלולה לגרום להפלתו ו/או לפציעת הילד.
הנחיות כלליות לחימום
יש להקפיד על אוורור נאות, לשם תחלופת אוויר ומתן אפשרות כניסת אוויר צח.  יש להקפיד על בדיקה תקופתית של מערכת ההסקה באופן שוטף ובמיוחד לקראת עונת החורף. יש להרחיק תנורי חימום הפועלים על אש גלויה או גוף חמום גלוי כגון תנור חשמלי (ספירלה או מפזר חום) מחפצים העשויים להתלקח.
אין להשאיר מערכת חימום פועלת ללא השגחה. מומלץ לא לישון עם תנורים דולקים. אין לייבש בגדים על תנורים ועל רדיאטורים או בסמוך אליהם מחשש לדליקה. אין לחבר תנורי חשמל (ספירלה, מפזרי חום רדיאטורים ואחרים) דרך מפצלים. יש להרחיק ילדים ממשחק ושהייה בקרבה רבה לתנורי החימום. מומלץ להתקין במקום מרכזי וגבוה בדירה גלאי עשן.
פקודת הבטיחות בעבודה, 1970, בפרק ב’ סימן ג’, נדרש ממקום העבודה כך: “(30) מידת חום - אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג מידת חום סבירה בכל חדר עבודה, אך אין להשתמש בשיטה הגורמת לפליטת אדים לתוך האוויר בחדר, שיש בהם לפי מהותם וכמותם לגרום פגיעה לעובדים בחדר או להטרידם.
“(31) מידת חום לעבודה בישיבה – בחדר שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה ואינה דורשת מאמץ גופני ממשי, לא יראו מידת חום של פחות מ-16 מ”צ לאחר השעה הראשונה כמידת חום סבירה כל זמן שעובדים, ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן ויקוים בו מדחום במצב מתאים”.
עוד צוין, כי “השר רשאי בתקנות לקבוע תקן (3) למידת חום סבירה למפעלים, והתקן יכול בין השאר לשנות את הוראת סעיף 31 בעניין מידת החום, לאסור כל שיטה של הסקה אם לדעתו השיטה עלולה לפגוע בעובדים, ולהורות על התקנת מדי חום וקיומם במקומות ובמצבים שיקבע”.
 
* הכותב הוא ראש מינהל הסברה, פרסום והוצאה לאור במוסד לבטיחות וגהות.
 


פי.סי.חץ