מצילי חיים

מצילי חיים

מפוחים לשחרור עשן מיועדים לשאיבה ופינוי עשן במהירות ומאפשרים למי שנותר במבנה העולה באש להימלט

יהודה שמש, ראש מדור מערכות אנרגיה במכון התקנים היש
רבים מהאנשים שקיפחו את חייהם בשריפה מתו כתוצאה משאיפת עשן ופחות מהאש עצמה, כפי שנוטים לחשוב. מידע זה מבהיר עד כמה חשוב שבמבנה ציבורי ובמבנה תעשייה יהיה מפוח לפינוי עשן שיאפשר לעשן לצאת מהמבנה בשעת שריפה, ובזמן הקריטי הזה יאפשר לאנשים השוהים במבנה להימלט.
דוגמאות למבנים כאלה הם: חניונים תת קרקעיים, מנהרות המשמשות מעבר כביש (דוגמת כביש חוצה ישראל או מנהרות הכרמל) וכדומה.
בישראל קיים תקן ת”י 1001 חלק 7 “בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום” שפורסם בשנת 2012 והוא מתבסס על דרישות התקן הבינלאומיISO 21927-3 (2006)   עם מספר שינויים לאומיים. 
ת”י 1001 חלק 7  מחייב מכוח התקנות של הרשות הארצית לכבאות והצלה הדורשות שמוצרים לפינוי עשן יעמדו בדרישות התקנים החלים עליהם ושהמפוחים יעמדו בחום בטמפרטורה של 250 מעלות במקום שקיימים בהם מתזי מים או בחום של 400 מעלות במקום שאין בהם מתזי מים.
הדרישות העיקריות בתקן:
  • בטיחות חשמלית של המפוח, במטרה למנוע התחשמלות, שרפה וכדומה.
  • עמידות המפוח בטמפרטורת העבודה המוצהרת שלו כאשר הוא נמצא בזרם אוויר חם (בהתאם לסוג המפוח 250 מעלות צלזיוס או 400 מעלות צלזיוס) למשך שעתיים.
  • עמידות מכאנית של המפוח בדרישות.
  • דרישה לתכן מכני ותהליך יצור מוסדר בקו המפוחים.

בדיקות למפוחי עשן:
כשפורסם התקן, מכון התקנים הישראלי נדרש לבצע בדיקה למפוחים לפינוי עשן על פי כל דרישות התקן. יבואנים או יצרנים המעוניינים באישור מכון התקנים למפוח יכולים לעשות זאת בשתי דרכים:
  • הבאת תעודת בדיקה של מעבדה מוכרת שיש למכון התקנים הסכם עימה. התעודה צריכה להתייחס לדגם המפוח הספציפי/ משפחת דגמים. 
  • ביצוע בדיקה בפועל של המפוח בתנור של היצרן אשר אושר למפרע על-ידי מכון התקנים. הבדיקה צריכה להתבצע בנוכחות נציג מכון התקנים.

על מזמין הבדיקה להכין תיק מוצר לבניית משפחות בכפוף לנספח A של התקן ולהגיש אותו לבדיקה במכון התקנים, וזאת בכפוף לתיק המוצר ולדגמים המיועדים לבדיקה שנבדקים על-ידי נציגי מכון התקנים. אם הלקוח מביא תעודת בדיקה של מעבדה מוכרת, נסקרת התעודה מול המוצרים כדי לוודא שהרכיבים זהים, שהתיעוד תקף וכדומה.
נכון להיום קיימים שני מתקני בדיקה בחצרות מפעלים. מתקנים אלו אושרו על-ידי מכון התקנים  והבדיקות בהם מבוצעות בנוכחות נציגי המכון. במקביל, מתקנים אלו משמשים את המפעלים לצורך פיתוח דגמים חדשים ושיפור דגמים קיימים. 
לסיכום, אנו מבחינים כי ישום התקן החדש, שהחל בפועל לפני כחצי שנה, וביצוע הבדיקות לפי התקן הביאו לכך שהרמה המקצועית והרמה הבטיחותית של המפוחים עלתה לאין שיעור לעומת המצב הקודם בו המפוחים לא נבדקו  לפי תקן. המשוב שקיבלנו מביצוע הבדיקות, מצביע על כך שהתקן מסייע למפעלים לשפר את איכות המוצרים ואת תהליך יצורם.
למידע נוסף ניתן לפנות לכתובת המייל: Shemesh_y@sii.org.il
 


פי.סי.חץ