נאסר השימוש בדודי שמש בהם הציפוי הפנימי ממלט

נאסר השימוש בדודי שמש בהם הציפוי הפנימי ממלט


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל, מעדכן את הציבור הרחב ואת ציבור היצרנים, יבואנים, יצואנים, משווקים, מתקינים והמוכרים אוגרים לחימום מים - דודי שמש ודודי חשמל, כי בהתאם להוראות התקן הישראלי ת”י 69, אשר ייכנס לתוקפו בתאריך 10.02.2017 - לא יהיה ניתן להשתמש  במלט לציפוי הפנימי של הדודים.
ת”י 69 - “מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי”, הינו תקן רשמי, המגדיר את דרישות הבטיחות והפעולה בקשר לדודים. המהדורה הקודמת של התקן, אפשרה שלושה סוגי ציפוי של פנים המכל, לצורך הגנת גוף הדוד מפני שיתוך (שינוי כימי העלול לגרום לחלודה): ציפוי מלט, ציפוי אמייל וציפוי פולימרי. ועדת התקינה במכון התקנים החליטה לא לאפשר עוד ציפוי במלט בדודים, וזאת לצורך שיפור עמידות הדודים בפני שיתוך והארכת חיי השרות שלהם. 
כאמור, החלטה זו תכנס לתוקף ביום 10.02.2017, ומיום זה, לא יהיה ניתן להשתמש במלט לציפוי דודים בייצור דודים חדשים ואין למכור ולהתקין דודים עם ציפוי מלט.
הממונה על התקינה מבקש להסב את תשומת לב הציבור לשינוי התקן ומבהיר כי התקן מחייב סימון סוג הציפוי של הדוד ע”ג תווית סימון, שהיצרן או היבואן חייב להצמיד לדוד. מידע זה נועד לסייע לצרכנים באימות עמידת ציפוי הדוד בדרישה.
לאחר תאריך הכניסה לתוקף של התקן החדש, יחלו מפקחי מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה בפעילות אכיפה על ביצוע ההוראה של התקן החדש.
למידע נוסף לעניין תקן ת”י 69 ניתן לפנות למינהל תקינה בטל: 02-6662295 או 03-7347500 וכן לעיין באתר אינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה שכתובתו www.economy.gov.il או באתר האינטר של מכון התקנים הישראלי שכתובתו www.sii.org.il.


פי.סי.חץ