נחשפה פעילות גז לא חוקית בשכונת מגורים בירושלים

נחשפה פעילות גז לא חוקית בשכונת מגורים בירושלים

 

תלונה אנונימית שהוגשה על ידי אזרח ערני הובילה לגילוי של מחסן פיראטי בחצר בניין מגורים בירושלים, אשר שימש לאחסנת כ-60 מכלי גפ”מ השייכים לחברות שונות.
בפעילות המשותפת של מפקחי מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, אגף אכיפה ושיטור ורישוי עסקים בעיריית ירושלים שנערכה לאחרונה, אותר המחסן הפיראטי בחצר בניין מגורים בירושלים ובו כ- 60 מכלי גפ’’מ, שממנו נערך מסחר ושווק מכלי גז לתושבים באזור. בנוסף לפעילותו הלא חוקית, המחסן נבנה מעץ, והוקם בצמוד למתקן של חברת חשמל בעל מתח גבוה, ללא אמצעי כיבוי אש וכך היווה סכנה מידית לתושבי הבניין והאזור. 
במשרד האנרגיה מזכירים כי טיפול רשלני בגז הוא משחק באש. אסור לאחסן מכלי גפ”מ במחסנים מאולתרים, אלא רק במחסנים אשר מיועדים לכך בלבד, ואשר קיבלו רישיון בהתאם. כמו כן, יש לרכוש גז רק מספק מורשה בעל רישיון ממשרד האנרגיה. 
מידע נוסף ורשימת ספקי הגז המורשים בישראל ניתן למצוא באתר המשרד: 
http://energy.gov.il/Subjects/CookingGas/GasCompanies/Pages/GxmsMniGasCompniesAggregator.aspx


פי.סי.חץ