גנני הוד השרון ממשיכים להפעיל מפוחים חרף האיסור

גנני הוד השרון ממשיכים להפעיל מפוחים חרף האיסור

אנשי מחלקת הגינון העירונית ממשיכים להפעיל בעת האחרונה מפוחים ברחוב ז'בוטיסקי וגם בכיכר שברחוב הציונות פינת פרדס

תושבים בהוד השרון מתלוננים כי העירייה במקום מגוריהם ממשיכה לעשות שימוש במפוחי עלים למרות שהתחייבה זה מכבר על הוצאת המפוחים משימוש. 
לדברי התושבים, ממשיכים אנשי מחלקת הגינון העירונית להפעיל בעת האחרונה מפוחים ברחוב ז'בוטיסקי, וגם בכיכר שברחוב הציונות פינת פרדס. 
מהעירייה נמסר בתגובה: ''כידוע, הגוף האמון על חקיקת התקנות בנושא איכות הסביבה וכן בנושא המפוחים הינה כנסת ישראל, אשר העבירה לאחרונה את תקנות הרעש שייכנסו לתוקף בחודשיים הקרובים. למרות זאת, מקפידה העירייה הקפדה יתרה על שימוש במפוחים רק במקומות ובנסיבות מיוחדות, דוגמת הנסיבות שנוצרו לאחר הסערה הגדולה שהתחוללה בחודש שעבר ושבעקבותיה אושר שימוש מוגבל במפוח במספר מקומות מצומצם ביותר''.


פי.סי.חץ