פעולת מניעה

פעולת מניעה

דרכי חשיבה לחסכון אנרגטי בהפעלת מפוחים

אהרון שפירא
צריכת אנרגיה הינה במרכז תשומת הלב של עולמנו כיום... וזאת משתי בחינות, האחת חסכון במשאב האנרגיה והשני יצירת אנרגיה לסוגיה גוררת פגיעה בסביבה.
בדיקה חוזרת של עקרונות פעולת מפוחים תביא לתוצאות של חיסכון משמעותי באנרגיה.
מפוחים, כקבוצה, הינם מכונות המטפלות באוויר וצורכות כמויות אנרגיה משמעותיות.
ובמיוחד בולט הדבר כאשר מדובר בהולכת האוויר כנגד מערכות המתנגדות לזרימה.
בדיקת עקרונות פעולת המפוחים והבנתם תביא לחסכון משמעותי.

חוקי מפוחים

1. צריכת אנרגיה של מפוחים יחסית לחזקה שלישית של סיבובי המפוח.
                                                                                                                                 
הורדת מספר הסיבובים של המפוח למחצית תגרום לצריכה של שמינית מצריכת האנרגיה. 
במצבים רבים הדרישה לאוורור קשורה בטמפ', רמת מזהמים ואחרים, כך שניתן לשנות את רמת האוורור הנדרשת על ידי הקטנת מספרי הסיבובים, וכתוצאה חסכון אנרגטי.
2. הספק הנדרש בהפעלת מפוחים - צריכת אנרגיה של מפוח הינה יחסית ללחץ, לספיקה ולנצילות.
 
צריכת ההספק קטנה עם הקטנת הספיקה, הקטנת הלחץ והרמת רמת הנצילות.
3. הקטנת מפל הלחץ - מפוחים מתפקידם לייצר תנועת אוויר המוגדרת בספיקה.
זרימת אוויר בתעלות או בציוד אחר כגון: מחליפי חום, מסננים וכו' צריכה להתגבר על התנגדות.
התוצאה המבוקשת הינה זרימת האוויר = ספיקה ואילו תוצר הלוואי שאינו רצוי הוא ההתנגדות.
הקטנת ההתנגדות תוביל להקטנת צריכת האנרגיה.
מאחר וההתנגדות הינה יחסית לרבוע מהירות האוויר, הקטנת המהירות תוביל להקטנת מפל הלחץ בחזקה שניה, לדוגמא: הקטנת המהירות למחצית מהמהירות המקורית תקטין את צריכת האנרגיה לרבע באותה הספיקה.
4. דרישה למנועים יעילים - יעילותם של מנועים שופרה משמעותית במשך השנים, אבל הדרישה למנועים ביעילות גבוהה משמעותה קטנה ביותר ביחס לאפשרות החיסכון על ידי בחירת מפוחים ומערכת יעילים.
מנועים יעילים בדרגה גבוהה (eff. 1) בהשוואה לאחר (eff. 2) הינה בסדר גודל של 2% ואילו בבחירת מערכת ומפוחים הפועלים בתכנון נכון בהתאם לנדרש, החיסכון הינו לעיתים בעשרות אחוזים.


פי.סי.חץ