M3 החלה בהפצת מעכב בעירה להגנת תעלות אוויר וגריז

M3 החלה בהפצת מעכב בעירה להגנת תעלות אוויר וגריז

מוצר חדשני המהווה פתרון יעיל, מהיר וקל משקל לעוסקים בהתקנת ותחזוקת תעלות אוויר ומערכות מיזוג

קונצרן התעשייה M3 מביא לישראל את הבשורה העולמית החדשה בתחום מיגון האש לבניינים ומבנים עם השקתו של ה-DUCT WRAP 615, חומר מעכב בעירה חדשני המשמש להגנת תעלות גריז ואוויר מפני אש, עשן וחום כבד .
מדובר במוצר חדשני המהווה פתרון יעיל, מהיר וקל משקל לעוסקים בהתקנת ותחזוקת תעלות אוויר ומערכות מיזוג אוויר במבנים חדשים וקיימים. מוצר זה בא להחליף את הגבס האדום השכיח כיום בתחום, חומר כבד ומסורבל לתפעול המצריך מקום רב סביב תעלת האוויר. בניגוד אליו, החומר הייחודי של M3 אינו תופס כמעט מקום והינו גמיש וקל לתפעול והתקנה.
M3 מספקת את מערכות מיגון אש המובילות בעולם אשר משתלבות בתהליך הבנייה, שיפוץ או אחזקה של מבנים. בבניינים ובעיקר במבנים ציבוריים, מוגדרים מראש אזורי וקירות אש כדי למנוע את התפשטותה של האש מחלל אחד לאחר. את אותם קירות ואזורים יש לאטום עם חומרים מעכבי בעירה איכותיים ועמידים המהווים מיגון פסיבי שמציל חיי אדם ולכן התקנתם מעוגנת בחוק. 


פי.סי.חץ