תחנת הכוח בחיפה תוסב להפעלה בגז

תחנת הכוח בחיפה תוסב להפעלה בגז

המועצה הארצית לתכנון ולבניה תעביר לאישור הממשלה תוכנית מתאר ארצית לתחנת הכוח בחיפה לפיה התחנה תוסב להפעלה בגז טבעי.

תחנת הכוח חיפה נמצאת בסמוך לחוף שמן בין חוות גדות לבית החרושת שמן, בסמוך לשפך נחל הקישון בסמוך למתקני הנמל, ומופעלת כיום במזוט ובסולר. התחנה מייצרת חשמל ב-4 יחידות ייצור, בהספק של כ-500 מגוואט. התכנית החדשה קובעת כי יתווספו יחידות ייצור חדשות בטכנולוגיית המיחזור המשולב, כך שהספק הייצור באתר יורחב לכ-1100 מגוואט. בנוסף, נקבע כי התחנה תופעל בגז טבעי בלבד, למעט בתקופת הביניים עד הגעת הגז הטבעי לאתר (מוערך באמצע שנת 2009), בשעת חירום ביטחונית ובעת תקלה במערכת הגז.

בסוף חודש ספטמבר 2008 תופסק לחלוטין הפעלת 2 יחידות הייצור הישנות של חיפה ב', וארובותיה יפורקו תוך 5 שנים.
חיבור צנרת הגז הטבעי לתחנת כוח חיפה אושר בחודש יוני השנה, בתכנית המתאר הארצית לגז טבעי תמ"א 37 ב ונמצא היום בשלב של תכנון מפורט לקראת ביצוע.
הפעלת יחידות ייצור החשמל בגז טבעי על פי דרישות התכנית, תפחית במתכונת החדשה בפליטת מזהמים לאוויר ולא תגרום להעלאת מפלסי הרעש ביחס לקיים היום בסמוך לתחנה.
נציין כי התכנית מחייבת ביצוע ניטור סדיר בנושאי איכות האוויר ובפעם הראשונה דורשת סקר בריאותי מתמשך.
עוד קובעת התכנית: צמצום שטח התחנה והפסקת השימוש בשטח הסמוך לה ממערב לטובת שימושים תעשייתיים ונמליים, צמצום
מיכלי הדלק באתר, סימון מסילת ברזל בשטח התחנה לצורכי שינוע חומרים מסוכנים מהנמל וסימון דרך לשימוש הנמל. 

 


פי.סי.חץ