חברת החשמל תעניק בונוסים לבכירי החברה למרות הפסדיה

חברת החשמל תעניק בונוסים לבכירי החברה למרות הפסדיה

בשיעור של 10% מהשכר השנתי שלהם

דירקטוריון חברת החשמל אישר מתן בונוסים לראשי החברה בשיעור של 10% מהשכר השנתי שלהם.
יו"ר הדירקטוריון, יפתח רון-טל, המנכ"ל אלי גליקמן והיועץ המשפטי דוד יהב יתוגמלו בסכום כולל שעל פי החברה יעמוד על 160 אלף שקל וזאת בהתאם לתקרה שנקבעה על ידי נהלי רשות החברות הממשלתיות. הבונוסים משויכים לפעילות הבכירים בשנת 2011, שנה אותה סיימה חברת החשמל בהפסד כולל של 785 מיליון שקל. גם מבט על שלושת הרבעונים הראשונים של 2012 מצביע על הפסד של יותר ממיליארד שקל.
נזכיר כי בחודשים האחרונים נקלעה החברה למשבר חוב חמור וכי באמצע נובמבר הודיע משרד האוצר כי המדינה תעמיד ערבות מיידית של כמיליארד שקל לחברת החשמל ובמהלך 2013 יפעל האוצר להעמדת ערבות נוספת בסך של שני מילארד שקל, זאת במידת הצורך שעלול להיווצר כתוצאה ממשבר הדלקים.
מחברת החשמל נמסר כי מדובר ב"תגמול שנתי שאיננו בונוס ואיננו תלוי רווחים בחברה.
התשלום ניתן בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות ועל פי העקרונות שבחוזר ומהווה תחליף למשכורת 13 הניתנת כעניין שבנוהג בארגונים רבים במשק".


פי.סי.חץ