יחזקאל ליפשיץ מונה לסמנכ

יחזקאל ליפשיץ מונה לסמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים במשרד האנרגיה והמים

שימש כדירקטור מטעם המדינה בחברות ממשלתיות שונות

יחזקאל ליפשיץ מונה לסמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים במשרד האנרגיה והמים. ליפשיץ, בן 37 ואב לשלושה, בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ובשיווק ותואר ראשון במדעי 
המחשב ומינהל עסקים, שניהם מהאוניברסיטה העברית ירושלים. 
בשבע השנים האחרונות ריכז ליפשיץ את תחום התחבורה, המים והגז הטבעי ביחידת המונופולים ברשות החברות הממשלתיות. הוא שימש כדירקטור מטעם המדינה בחברות ממשלתיות שונות, ביניהן מקורות, רכבת ישראל, נתיבי הגז הטבעי, נתיבי ישראל (מעצ) ועוד. כמו כן שימש כרכז ביחידת ההפרטה ברשות.  
במסגרת תפקידו, יהיה אחראי יחזקאל ליפשיץ, בין היתר, על גיבוש מדיניות בנושא ניהול משאבי תשתית, התייעלות אנרגטית, לרבות תחום שימור האנרגיה במגזרים השונים ומדיניות משק המים בישראל. 


פי.סי.חץ