זרח מגדילה השקעתה ברשיון שמן ב-2.5% נוספים ל-7.5%

זרח מגדילה השקעתה ברשיון שמן ב-2.5% נוספים ל-7.5%

שותפות זרח תהא רשאית להעביר מחצית מהאופציה לחברת גוליבר אנרג’י, בעלת השליטה בשותף הכללי של שותפות זרח

 

שותפות הנפט זרח, המחזיקה 5% מרישיון שמן, מגדילה השקעתה ברישיון ל-7.5%. השותפות חתמה על הסכם לרכישת 2.5% נוספים מהזכויות ברישיון תמורת התחייבות להשקעה של 4 מיליון דולר בקידוח ים-3 שהחל בתחילת החודש.
בנוסף לכך, עפ"י ההסכם שנחתם עם חברת שמן תינתן לשותפות זרח אופציה לרכוש 2.5% נוספים ברישיון באותם תנאים ובהשקעה של 4 מיליון דולר וזאת עד למועד שבו הקידוח יגיע לעומק של 3,500 מטר. שותפות זרח תהא רשאית, על פי שיקול דעתה ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים ובכלל זה אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות שלה, ברוב הנדרש, להעביר מחצית מהאופציה לחברת גוליבר אנרג’י, בעלת השליטה בשותף הכללי של שותפות זרח.
רישיון שמן ממוקם בים התיכון מול שפלת החוף הדרומית במרחק של 16 ק"מ מחוף הים ובתחילת דצמבר החל בו קידוח ים 3 על ידי מכונת הקידוח Atwood Beacon בעלות של כ-100 מיליון דולר. על פי דו"ח המשאבים המותנים אשר פורסם בקשר עם רישיון שמן, מוערך כי במבנה אליו מתוכנן הקידוח מצויים כ-120 מיליון חביות נפט ובנוסף דו"ח המשאבים הפרוספקטיביים מעריך הימצאות גז טבעי בעומק רדוד יותר בהיקף של כ-TCF 1.8 (בהסתברות ממוצעת של 36%).
 


פי.סי.חץ