רשות החשמל העניקה 8 רישיונות קבועים למתקני ייצור חשמל סולאריים

רשות החשמל העניקה 8 רישיונות קבועים למתקני ייצור חשמל סולאריים

רישיונות הייצור מוענקים לתקופה של 20 שנים במסגרתן הם ימכרו את החשמל שייוצר לרשת הארצית

 

מליאת רשות החשמל העניקה שמונה רישיונות קבועים נוספים למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברת לרשת החלוקה. 
מליאת הרשות הסמיכה את ראש אגף הרישוי, משה שטרית, להאריך את מועד אבן הדרך להקמת יסודות למתקנים הסולאריים ב-20 ימים נוספים לכל היותר, כתוצאה מהעיכובים בהם נתקלו היזמים במועד ההקמה בנובמבר 2012 במהלך מבצע "עמוד ענן". 
מקרים פרטניים בהיקפים משמעותיים יותר יועברו לאישור מליאת הרשות והשר כמקובל. יחד עם זאת, אין בכוונת רשות החשמל להאריך את אבני דרך הבאות לעניין ההקמה והגעת הציוד העיקרי לאתר, שכן הרשות מעוניינת בהקדמת הקמת המתקנים ככל הניתן עוד לפני טרם קיץ 2013, בכדי שייתנו מענה ירוק לביקוש הגבוה לחשמל הצפוי בקיץ הקרוב.
רישיונות הייצור מוענקים לתקופה של 20 שנים במסגרתן הם ימכרו את החשמל שייוצר לרשת הארצית. בנוסף, ליזמים הבטחה תעריפית אשר תלווה את בעלי הרישיונות לאורך תקופת ההפעלה המסחרית של מתקני הייצור. עד כה, העניקה רשות החשמל 450 רישיונות מותנים להקמת מתקני יצור חשמל פוטוולטאים בינוניים באנרגיה מתחדשת בהיקף של 750 מגוואט ו-11 רישיונות ייצור קבועים בהיקף של 10 מגהוואט.
שמונת המתקנים שאושרו יספקו כ-4 מגוואט של חשמל נקי לרשת החלוקה ובכך יספקו מלוא צריכת החשמל השנתית של כ- 1200 בתי אב. צרכנים אלו יצטרפו ל-3000 הצרכנים ה"ווירטואליים" שמסופק להם מלוא צריכתם מחשמל ירוק המופק ממתקנים סולאריים בינוניים המוקמים בהליך רישוי. 
 


פי.סי.חץ