מליאת רשות החשמל אישרה את הסדר

מליאת רשות החשמל אישרה את הסדר "חסכת הרווחת"

מתאפשר לכל צרכן המפחית מצריכת החשמל בביתו לזכות בהנחה של בין 10-20% להפחתה בחשבון החשמל שלו

מליאת רשות החשמל אישרה את הסדר "חסכת הרווחת". בדומה להסדר שהופעל בשנה שעבר ואליו נרשמו כ-181,000 משפחות, מתאפשר לכל צרכן המפחית מצריכת החשמל בביתו לזכות בהנחה של בין 10-20% להפחתה בחשבון החשמל שלו.
ההסדר המוצע עולה בקנה אחד עם מדיניות רשות החשמל לניהול צריכה וצמצומה ומאפשר לצרכני החשמל הביתיים להשתתף במאמץ להפחתת ביקושים לאור מצוקת החשמל הצפויה בקיץ הקרוב.
בנוסף, הצוות המקצועי ברשות החשמל עמל בתקופה האחרונה על שיפור ההסדר בצורה כזו שתקל על צרכני החשמל לחסוך ולהרוויח כסף: 
1. הרחבת רף חסכון הצריכה התחתון והעליון המזכה בהנחה - הצוות המקצועי ברשות החליט להנמיך את הרף התחתון לזכאים להנחה ל-10%, במקום 15% כפי שהיה שנה שעברה. כמו כן, צרכנים שיפחיתו מעל ל-30% מצריכת החשמל שלהם יזכו גם הם להנחה, מה שלא היה נהוג בשנה שעברה.
2. איסור גורף על חברת החשמל לבצע הערכות קריאת מונים בקרב הרשומים-רשות החשמל העירה לחברת החשמל על כך שלא שיגרה במהלך קיץ 2012 קוראי מונים לכ-13% מהרשומים להסדר. משמעות הדבר כי בכך נמנע מאותם החוסכים ליהנות מהמבצע, כיוון שחברת החשמל ערכה הערכה סטטיסטית בלבד של צריכתם. לאור נתון זה, אוסרת רשות החשמל על החברה איסור כליל של דילוגים יזומים לצרכנים שנרשמו למבצע. חריגה מהנחיית הרשות תחייב את החברה בפיצוי מיוחד בגובה 50 ₪ לכל צרכן שדולג. 
3. הקלות ביכולת החיסכון של הצרכנים שנרשמו אשתקד למבצע חסכת הרווחת-כיוון ש-181,000 צרכנים אלו, ביצעו חסכון בצריכתם בקיץ 2012, ועל מנת לגרום להם ליהנות ממלוא אפשרויות החיסכון בצריכה - צרכנים אלו יושוו קלנדרית לצריכתם בשנת 2011 ולא לשנת 2012 (שנה בה ממילא כבר התאמצו וחסכו בצריכת החשמל בהיקף ממוצע של 5% יותר משאר האוכלוסיה).
מהות ההסדר המוצע:
א. צרכן שהפחית בין 10% ל- 20% מצריכתו, יזכה להפחתה של 10% בתעריף החשמל על הצריכה בפועל בתקופה בה הפחית צריכתו במסגרת ההסדר. 
ב. צרכן שהפחית בין 20% ל- 50% יזכה להפחתה של 20% בתעריף החשמל בתקופה בה הפחית צריכתו במסגרת ההסדר. 
ההסדר יחול השנה בין המועדים 1.7.2013-31.8.2013 – ההרשמה תחל באתר האינטרנט של חברת החשמל ובמוקד 103 החל מיום ה-1.6.2013. צרכנים שיירשמו יקבלו לביתם הודעה אודות צריכת אשתקד ויעדי החסכון שעליהם להגיע אליהם על מנת לזכות בהנחה.
 


פי.סי.חץ