אנלייט וקרן נוי רוכשות את חברת סונן האיטלקית

אנלייט וקרן נוי רוכשות את חברת סונן האיטלקית

מחזיקה בצבר מתקנים סולאריים פעילים לייצור אנרגיה סולארית

אנלייט אנרגיה מתחדשת מקבוצת יורוקום וקרן נוי להשקעות בתשתיות ואנרגיה, יחד עם חברת אקונרג’י שבבעלות אייל פודהורצר ויואב שפירא, הודיעו על רכישת חברת סונן האיטלקית שמחזיקה בצבר מתקנים סולאריים פעילים לייצור אנרגיה סולארית.
צבר המתקנים שנמצא בצפון איטליה, מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת של מערכת עקיבה אחר קרני השמש, ומייצר חשמל בהספק של כ- 6.7 מגה וואט. היקף העסקה מוערך בכ- 53 מיליון שקל. השלמת ההסכם כפופה להתקיימותם של מספר תנאים ואישורים שהמוכרים מחויבים להשיג וצפויה בשבועות הקרובים.
רכישת חברת סונן תתבצע באמצעות חברת מיזם שהוקמה לפרויקט שנמצאת באחזקה משותפת של אנלייט (51%) ושל קרן נוי (49%). לאחר השלמת העסקה, תחזיק חברת המיזם ב-75% מהון המניות של חברת סונן (חברת הפרויקט) וחברת הבת של אקונרג’י תחזיק ב-25% מחברת סונן.
עבור קרן נוי מדובר בהשקעה משמעותית ראשונה באירופה, שנולדה במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה האסטרטגי יחד עם חברת אנלייט, וסלילת דרכה של הקרן לבחינת אפיקי השקעה נוספים מחוץ לגבולות ישראל בתחומי התשתיות והאנרגיה.
סה"כ ההשקעה ברכישת הבעלות בחברת סונן תעמוד על 11.3 מיליון יורו. חלוקת השקעה בין המשקיעים תהיה כדלקמן, קרן נוי תשקיע כ- 2.2 מיליון יורו שיקנו לה 49% בהון של חברת המיזם ועוד כ- 5.4 מיליון יורו בהלוואת מזנין שתוענק לחברת המיזם, שחלקה יועמד לחברת הבת של אקונרג’י. בסה"כ תשקיע קרן נוי כ- 7.6 מילון יורו בפרויקט.
 


פי.סי.חץ