המדינה תעניק מענקים למפעלים שיוסבו לשימוש בגז טבעי

המדינה תעניק מענקים למפעלים שיוסבו לשימוש בגז טבעי

מענקים בסך שלושה מיליון שקלים, יוענקו ל-12 מפעלים הפועלים להסבת מפעלם וחיבור תשתיתם לשימוש בגז טבעי.

מענקים בסך שלושה מיליון שקלים, יוענקו ל-12 מפעלים הפועלים להסבת מפעלם וחיבור תשתיתם לשימוש בגז טבעי. היקפה הכולל של התמיכה הממשלתית לקידום חיבור התעשייה הישראלית לגז הטבעי עומדת על סך 120 מיליון שקל.
 המענקים ישולמו בהתאם לאבני דרך שאושרו בוועדה בינמשרדית המשותפת למשרד הכלכלה, רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומשרד האוצר. מטרת הוועדה הינה לסייע לתעשייה בישראל בהטמעת הגז הטבעי, לאור התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק כתוצאה מהסבת השימוש בדלקים יקרים לשימוש בגז טבעי.
ברשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מסבירים כי המענקים מיועדים לצרכנים אשר צריכתם השנתית עולה על 100 אלף מ"ק של גז טבעי והינם מוגדרים צרכן בינוני או צרכן גדול (צרכן בינוני – צריכתו בין מאה אלף למיליון מטר מעוקב בשנה, צרכן גדול – צריכתו עולה על מיליון מטר מעוקב בשנה), בהסכם שנחתם בין הוועדה לבין בעל הרישיון לחלוקת הגז הטבעי באזור החלוקה הרלוונטי. המפעלים הזכאים לקבלת המענק פזורים באזורי החלוקה נגב, דרום, מרכז וחדרה והעמקים. מפעלים רבים אחרים צפויים בעתיד הקרוב לפנות למרכז ההשקעות של משרד הכלכלה לקבלת המענק.
המענקים, בסך כולל של שלושה מיליון שקלים ובהקצאה של 250 אלף שקל לצרכן יינתנו למפעלים: ופורג'ט (2 מפעלים), דור אקולוגיה, קוניאל אנטוניו, נגב מינרלים תעשייתים, פוליביד תעשיות, יהודה פלדות, אסמי עוז 2000,  פוליבה, תל בר תעשיות,  תעשיות תפוגן וקופולק. מפעלים אלה מצטרפים לארבעה מפעלים שכבר קיבלו בשנת 2012 מענק של כ-250 אלף שקל כל אחד.
ההוצאות בגינן ניתן לקבל את המענק נוגעות לדמי החיבור למערכת החלוקה המשולמים לבעל רישיון החלוקה, וגם כן הוצאות בגין הסבת המפעל לתשתית הגז הטבעי כגון: הנחת קווי צנרת, רכישת ציוד חדש לצורך שימוש בגז טבעי והתקנתו, רכישת ציוד לצורך התאמת ציוד קיים לשימוש בגז טבעי, רכישת מערכות בקרה והתקנתן וביצוע התאמות נדרשות במבנים לצורך המעבר לשימוש בגז טבעי.
מנהל מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, נחום איצקוביץ': "חיבור הגז הטבעי יאפשר למפעלים להוזיל עליות היצור באופן משמעותי, לגדיל את כושר התחרות בארץ ולאפשר להם להתחרות באופן טוב יותר בשווקי העולם ובנוסף הקטנה משמעותית של אלפי טון של שימוש בדלקים מזהמים כמו גפ"מ ומזוט. המעבר לגז טבעי יביא להקטנת הפליטות והמזהמים ויבטיח אוויר נקי יותר לאזורים בו ממוקמים המפעלים".
 


פי.סי.חץ