סאנפלאואר רוכשת רישיון להקמת חוות רוח נוספת בפולין

סאנפלאואר רוכשת רישיון להקמת חוות רוח נוספת בפולין

"אנו ממשיכים לפעול לאיתור פרויקטים איכותיים הן בתחום הרוח בפולין והן בתחום הסולארי"

סאנפלאואר, באמצעות חברת בת המוחזקת בשיעור של 82%, חתמה על הסכם לרכישת חברה בעלת רישיון להקמת חוות רוח בהיקף של כ-10 מגה וואט בפולין. התמורה בגין מניות חברת הפרויקט והלוואות הבעלים הקיימות הינה כ-1.5 מיליון יורו (כ-7.23 מיליון שקל).
חברת הפרויקט צפויה לחתום על הסכם לרכישת טורבינות רוח, הסכם הקמה והסכמי שירותים ותפעול, כאשר עלות ההקמה המוערכת הנה בסך של כ-1.5 מיליון יורו למגה וואט, בתוספת מע"מ. סה"כ עלויות ההקמה הצפויות הינן כ- 15 מיליון יורו.
הקמת חוות הרוח צפויה להסתיים עד סוף שנת 2014. חוות הרוח צפויה לייצר בשנה בממוצע כ- 26,000 מגה וואט שעה.
ההכנסות הצפויות מחוות הרוח הינן כ- 2.5 מיליון יורו לשנה בהתבסס על התפוקה הצפויה של חוות הרוח, על מחיר שוק של 200 זלוטי למגה וואט שעה עבור החשמל המיוצר ומחיר תעודה ירוקה של 200 זלוטי.
כיום בפולין קיימת הצעת חוק מפורטת אשר מסדירה את תחום האנרגיות המתחדשות, לרבות תנאי קבלת התעודות הירוקות, תקופת הזכאות להן והתעריפים שבעלי התעודות יהיו זכאים להם בגין מכירת חשמל. כאמור, מדובר בהצעת חוק ולפיכך אין כל וודאות בדבר הוראות החוק שיחוקק, אם וככל שיחוקק.
אורלי כירם, מנכ"ל סאנפלאואר מסרה: "אנו שמחים על המשך ההתרחבות בתחום הרוח בכלל ובפולין בפרט. שוק הרוח בפולין הינו שוק אטרקטיבי ומתפתח שאנחנו שמחים לקחת בו חלק כבר בשלב זה. כידוע, לפני כשנתיים הגדרנו לעצמנו את תחום הרוח בפולין כשוק יעד אשר מתאים לפרופיל ההשקעות שלנו. כיום בבעלותנו שתי חוות רוח, בעלות הספק כולל של 10 מגה וואט (חלק הקבוצה בהן 8.2 מגה וואט) אשר מחוברות לרשת החשמל וצפויות להניב כ- 12 מיליון ש"ח בשנה (חלק הקבוצה 10 מיליון ש"ח). העסקה הנוכחית למעשה תכפיל את היקף הפעילות שלנו בפולין. אנו ממשיכים לפעול לאיתור פרויקטים איכותיים הן בתחום הרוח בפולין והן בתחום הסולארי".
 


פי.סי.חץ