הוענקו 21 רשיונות למתקנים שייצרו 40 מגאוואט

הוענקו 21 רשיונות למתקנים שייצרו 40 מגאוואט

עד סוף שנת 2014 ייצור החשמל הסולארי יספק תצרוכת שנתית בהיקף של כ-200 אלף בתי אב בישראל.

מליאת רשות החשמל העניקה 21 רישיונות קבועים נוספים למתקני יצור חשמל בטכנולוגיית PV. רישיונות אלו ייכנסו לתוקפם לאחר אישור שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה ומים ויחלו בהזרמת חשמל נקי לרשת החשמל הארצית כבר בימים קרובים בהיקף של 40.63 מגאוואט.   
היקף ההספק המותקן (420 מגאוואט) של החשמל הנקי במשק החשמל עומד עתה על כ-3% מסך הספק יצור חברת החשמל. כזכור מדינת ישראל התחייבה לנתון של 5% חשמל מאנרגית מתחדשות, עד תחילת 2014, נתון שלא ייצא אל הפועל. עם זאת, רשות החשמל מעריכה כי עד סוף שנת 2014 ייצור החשמל הסולארי יספק תצרוכת שנתית בהיקף של כ-200 אלף בתי אב בישראל.                                                                              
מתקנים אלו מצטרפים לעוד 85 מתקנים בינוניים ואלפי מתקנים ביתיים ועסקיים קטנים שחוברו לרשת החשמל הארצית ומזרימים כבר כעת חשמל נקי לרשת החשמל ברחבי הארץ בהיקף של כ-400 מגוואט. עד כה הוענקו על ידי מליאת הרשות 106 רישיונות ייצור בהיקף של 129.12 מגאוואט המהווה כ-48% מכלל המכסה שבהסדרה למתקנים בינוניים המחוברים לרשת החלוקה.                                                                                      
הצוות המקצועי ברשות החשמל צופה כי בחודשים הקרובים צפויה המשך כניסה מאסיבית של מתקנים בינוניים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהיקף משמעותי של עשרות מגאוואטים.


פי.סי.חץ