בודקים וחוסכים: תקנות משודרגות לביצוע סקרי אנרגיה

בודקים וחוסכים: תקנות משודרגות לביצוע סקרי אנרגיה

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מרחיב את הפיקוח על צריכת האנרגיה ומקדם את ההתייעלות במשק האנרגיה

בתי חולים, אוניברסיטאות, מכללות ובנייני משרדים גדולים, יוכלו להתחיל לחסוך בהוצאותיהם לאחר ביצוע סקרי אנרגיה מקיפים, כך עולה מתקנות משודרגות שהגיש שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים סילבן שלום לוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא סקרי אנרגיה. התקנות כוללות עדכון של רף הצריכה החייב בדיווח וכן חיוב במימוש המלצות בעלות כדאיות כלכלית, כך שיחייבו יותר צרכני אנרגיה לנהל בקרה אחר צריכת האנרגיה שלהם ולפעול להתייעלות אנרגטית. 
היכולת לחסוך באנרגיה קיימת תמיד וסקר אנרגיה ממליץ על הדרכים שבאמצעותן יכול הארגון לממש יכולת זו. בנוסף, הסקר מהווה כלי לצורך איסוף מידע, מעקב ודיווח על שינויים, שמסייעים גם בהערכות עתידיות לקביעת פוטנציאל החיסכון הכספי המרבי. 
“סקר אנרגיה הוא הצעד הראשוני והחיוני ביותר עבור כל ארגון שמעוניין לצמצם את צריכת האנרגיה שלו ולחסוך משמעותית בהוצאותיו. ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת לצרכנים רבים להשיג את תפוקתם תוך הפחתת עלויות האנרגיה. ביצוע סקרי אנרגיה ואימוץ ההמלצות לחסכון יובילו לייעול הפעילות ולצריכה יעילה יותר במשק האנרגיה”, אמר השר שלום.
עדכון התקנות יחייב צרכני אנרגיה שצריכת האנרגיה שלהם גבוהה מ-700 טון דלקים, השקולים לכ-3.4 מיליון קוט”ש, לבצע סקר אנרגיה מדי חמש שנים. על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה - 1993) הקיימות היום, מחויבים בכך רק צרכני אנרגיה שהצריכה השנתית שלהם גבוהה מ-2,000 טון דלקים, השקול לכ-9.5 מיליון קוט”ש. כמו כן, התקנות המשודרגות יחייבו את הצרכן לממש המלצות שיש בהן כדאיות כלכלית - הכוונה להמלצות שתקופת ההחזר של ההשקעה בהן לא עולה על שלוש שנים.
בשנים האחרונות העניק המשרד תמריצים רבים לביצוע סקרים מקיפים לאיתור הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה בקרב צרכנים, שהצריכה שלהם קטנה מהרף המחייב. הממצאים מעידים שצרכנים אלה עשויים לחסוך מאות אלפי שקלים בשנה בזכות ביצוע המלצות הסקר.
הורדת הרף המחייב לקיום הסקרים והחיוב למימוש ההמלצות יתרמו להורדת הצריכה בקרב צרכנים רבים ולצמצום צריכת האנרגיה במשק בישראל.


פי.סי.חץ