הכנסות המדינה מתמלוגים על אוצרות טבע צפויות לגדול פי 4 עד שנת 2020

הכנסות המדינה מתמלוגים על אוצרות טבע צפויות לגדול פי 4 עד שנת 2020

אומדן ההכנסות הכולל מתמלוגים על אוצרות טבע שבאחריות המשרד, צפוי לזנק בין השנים 2014-2020 לסכום שיא של עד כ-10 מיליארד שקלים

הכנסות המדינה מתמלוגים צפויות לגדול בהתמדה עד שנת 2020 ולהסתכם בכ-2.1 מיליארד שקלים בשנה, כך עולה מתחזית אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. מדובר בצפי להכנסות הגבוהות פי 4 ביחס להכנסות בפועל מתמלוגים בשנת 2013, שעמדו על כ-543 מיליון שקלים, ופי 10 בהשוואה להכנסות בפועל בשנת 2012, שעמדו על 233 אלף שקלים.
התחזית כוללת את התמלוגים על גז טבעי, נפט ומחצבי טבע נוספים כגון פוספטים ונחושת, (לא כולל תמלוגים ממפעלי ים המלח) ולפיה אומדן התמלוגים המצטבר בין השנים 2014-2020 עומד על 9.7 מיליארד שקל. תרומתו של הגז הטבעי לאוצר המדינה היא הגבוהה ביותר ועומדת על 94% מסך ההכנסות מתמלוגים. 
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: “המשרד פועל להרחבת גביית התמלוגים על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ולהפחית את יוקר המחייה. המומחיות המיוחדת שצבר המשרד, מאפשרת לו להפעיל מנגנוני בקרה מיטביים ואפקטיביים בתחום התמלוגים מאוצרות הטבע. בשונה ממס הכנסה או ממס רווחי נפט וגז, גביית התמלוגים אפשרית מרגע ההפקה ומספקת למדינה מקור הכנסה יציב. ההכנסות על אוצרות טבע מעשירות את קופת המדינה וצפויות להגדיל את ההשקעה בחינוך, ברווחה ובתחומים נוספים לטובת האזרח. 
על פי נתוני המשרד, גידול חד בהכנסות המדינה צפוי להגיע בשנת 2018 עם תחילת הפקת הגז הטבעי ממאגר לווייתן. כזכור, במרץ האחרון העניק הממונה על ענייני הנפט במשרד, שטרי חזקות להפקה ולפיתוח של גז טבעי בשטחי הרישיונות, שמחייבים את בעלי החזקות לתכנית פיתוח ולעמידה בלוחות זמנים שנקבעו מראש.
במשרד מדגישים כי הנתונים מבוססים על אומדנים שונים כגון: כמות ההפקה, מחיר המכירה, מועד תחילת ההפקה ופרמטרים רבים נוספים, שהשינויים בהם עלולים להשפיע מהותית על אומדן ההכנסות מתמלוגים. 


פי.סי.חץ